Rozbudowa infrastruktury Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość

888

Na trasie Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość w miejscowości Wierzchowiny, tuż przy wieży widokowej, powstało nowe miejsce wypoczynku i integracji mieszkańców oraz dla turystów. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”. Miejsce to zostało wyposażone w betonowy grill z wiszącym rusztem, stół, ławki oraz kosz na śmieci oraz samoobsługową stację naprawy rowerów.
Stacja ta wyposażona jest w zestaw narzędzi do samodzielnej naprawy rowerów i posiada znajdujący się na obudowie kod QR, umożliwiający skorzystanie z publikacji internetowych zawierających instrukcje napraw usterek rowerowych.
Zarówno miejsce wypoczynku jak i stacja powstała w ramach projektu współpracy pt. Rozwój Aktywności Mieszkańców w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania objętego PROW 2014-2020, realizowanego w partnerstwie z LGD „Ziemia Zamojska”.

GOK KC