Relacja z sierpniowej Akcji Poboru Krwi w Gminie Zamość

501

Sierpniowa Akcja Poboru Krwi „ŚLADAMI NAUK OJCA ŚWIĘTEGO – w 100 rocznicę narodzin Jana Pawła II” w Gminie Zamość zakończyła się sporym sukcesem w formie niemal 55 litrów zebranej krwi. Tego dnia zgłosiło się 146 osób gotowych podzielić się krwią z potrzebującymi, z czego finalnie 122 osoby zakwalifikowały się do oddania życiodajnego płynu.

Poniżej prezentujemy relację obrazującą przebieg wydarzenia, przygotowaną przez sekretarza Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Bartłomieja Pikuzińskiego.
Zapraszamy serdecznie 😊

Maria JS