Pozostanie w naszej pamięci

214
Portret namalowany
przez Sąsiada

5 stycznia 2020 roku zmarł Jerzy Szast – sołtys Jatutowa w latach 1974–2018, Radny Rady Gminy Zamość trzech kolejnych kadencji od roku 1998 do 2010 r. Był najdłużej urzędującym Sołtysem w kraju.

Jerzy Szast urodził się 24.04.1946 r. w Łabuniach. W 1973 roku zawarł związek małżeński i zamieszkał w Jatutowie. Jako mieszkaniec zaczął interesować się życiem społecznym miejscowości, poznawać bliżej mieszkańców, ich problemy i potrzeby wsi. Założył nieformalny Komitet Organizacyjny, złożony z mieszkańców, który wspólnie podejmował decyzje organizacyjne i finansowe w sprawach modernizacji Jatutowa, odśnieżania i innych bieżących zagadnień. Zainicjował zabawy wiejskie, organizowane na tzw. „deskach”, bo świetlica w Jatutowie była zniszczona. Dochód z tych zabaw przeznaczony został w pierwszej kolejności na utwardzenie żużlem dróg dojazdowych. Zintegrowani, zmobilizowani przez niego mieszkańcy, chętnie dołączali się do wszelkich prac społecznych związanych z poprawą warunków życia w Jatutowie. W roku 1974 za namową mieszkańców kandydował w wyborach na sołtysa i został wybrany. Sprawował tę funkcję aż przez 44 lata. Według Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów był najdłużej urzędującym sołtysem w Polsce. W 1998 roku został wybrany także na Radnego Rady Gminy Zamość. Mandat Radnego zdobywał również w kolejnych samorządowych wyborach w 2002 roku i 2006 roku.
W ciągu 44 lat społecznej aktywności Jerzego Szasta zmieniło się oblicze Jego Małej Ojczyzny – Jatutowa. Znaczący udział w tych przemianach miał oczywiście ówczesny Sołtys. Był inicjatorem wielu zadań o charakterze lokalnym i gminnym.
Są miejsca w sołectwie, które długo będą się nam kojarzyły z postacią Jurka. Poznaliśmy się w 1981 roku, gdy rozpocząłem pracę w Urzędzie Gminy Zamość. Obaj byliśmy Radnymi Rady Gminy Zamość kadencji lat 1998–2002. Od 2000 roku miałem zaszczyt współpracować z Jurkiem jako Wójt Gminy. Ta długa znajomość i realizowane w tym czasie wspólne samorządowe wyzwania pozwalają mi stwierdzić, że Jurek był wyjątkowym człowiekiem – pełnym energii i wciąż nowych pomysłów. Nie potrafił żyć tylko wspomnieniami. Na nich chciał budować wciąż coś nowego. Stare angielskie przysłowie mówi, że „Toczące się kamienie (nigdy) nie porastają mchem”. Tak odbierałem niewyczerpaną aktywność Jurka.
W rozmowach często wspominał o tym jak w realiach zupełnie innych od dzisiejszych budowano świetlicę wiejską i obiekt zlewni mleka. W ten sposób nie tylko mnie wciąż przypominał i uzasadniał potrzebę utworzenia wokół tych obiektów dzisiejszego „Centrum Wsi” Jatutowa. Gdy wspominaliśmy czyny społeczne z początku lat 90. poprzedniego stulecia, On mówił, że gazociąg w Jatutowie budowali już w 1986 roku. Często podkreślał potrzebę wspólnego działania i chyba trochę tęsknił za atmosferą życia społecznego sprzed 30 lat.
Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaka zasłużony dla rolnictwa, honorowy tytuł „Za wkład w rozwój Samorządu Gminy Zamość”, przyznany w roku jubileuszu 25-lecia samorządów gminnych. To symbole uznania i wdzięczności, których dodatkowym wyrazem była obecność licznej grupy reprezentantów społeczności gminnej podczas uroczystości pogrzebowych, jakie miały miejsce 9 stycznia 2020 roku. Nie zaproszę już oficjalnie Jerzego Szasta na kolejny Jubileusz Samorządów Gminnych. Będzie jednak z nami obecny nie tylko w trakcie uroczystości 27 maja, bo trudno bez Jurka wyobrazić sobie prawie pół wieku Jatutowa i Gminy. Pozostanie w naszej kronikarskiej pamięci i trwałych publicznych śladach swojego życia.

9.02.2020 r. Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość

 


 

Wszystkim, którzy okazali naszej rodzinie wiele wsparcia, dzielili z nami smutek i żal po śmierci mojego męża, Ś.P. Jerzego Szasta, serdeczne Bóg Zapłać: Księdzu Proboszczowi Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Wólce Panieńskiej, Radzie Parafialnej, serdecznemu koledze mojego męża oraz chórowi „Ale Cantare” z Płoskiego za oprawę muzyczną Mszy Świętej, delegacjom samorządowym, Staroście Zamojskiemu, Wójtowi Gminy Zamość, administracji gminnej i jednostkom organizacyjnym Samorządu Gminy Zamość, Radnym Gminy Zamość poprzednich i obecnej kadencji, koleżankom i kolegom Sołtysom, Pani Dyrektor oraz całej społeczności ZSPiP w Kalinowicach, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Jatutowa, koleżankom z Koła Gospodyń Wiejskich w Jatutowie, Kółku Różańcowemu przy Parafii MBB w Wólce Panieńskiej, przyjaciołom, koleżankom, kolegom, sąsiadom i znajomym. Dziękuję za modlitwę, złożone wieńce i kwiaty oraz liczne intencje mszalne.

Żona z córkami