Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu

766

W dniu 28 grudnia 2019 r., w świetlicy wiejskiej w Wólce Wieprzeckiej, odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.
Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu Druh Piotr Koczułap, który powitał przybyłych Gości, po czym odczytał porządek obrad.

W trakcie obrad:
• opracowano harmonogram zebrań sprawozdawczych w Jednostkach OSP za 2019 rok, które odbędą się w dniach od 3 stycznia do 29 lutego 2020 r.
• podjęto Uchwałę Nr 11/2019 w sprawie uchwalenia planu działalności i zaopiniowania projektu budżetu Gminy Zamość w dziale 754, „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa” na 2020 r.
• przedstawiono informację z udziału Jednostek OSP z terenu Gminy Zamość w działaniach ratowniczo – gaśniczych oraz szkoleniach za 2019 r.
• przedstawiono informacje o pozyskanych dotacjach finansowych zewnętrznych tj. KSRG, MSWiA, ORLEN-u, Funduszu Składkowego KRUS-u.

Po zakończeniu oficjalnej części posiedzenia, głos zabrali zaproszeni Goście dziękując za współpracę i składając Strażakom i Ich Rodzinom życzenia noworoczne. Na zakończenie uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem.

Zdjęcia: Krzysztof Czerwieniec
Bożena Kozioł