Podzielili się z potrzebującymi bardziej

682

Sołectwo Sitańca Kolonii, z inicjatywy sołtysa Zbigniewa Pędzierskiego i Rady Sołeckiej, postanowiło przeznaczyć jedną z nagród otrzymanych w ramach konkursów organizowanych przez GOK Gminy Zamość na wsparcie dla najuboższych. W tym celu zakupiło ciepłą bieliznę, podkoszulki, skarpety, rękawiczki i czapki celem przekazania podopiecznym Schroniska dla Bezdomnych im. św Brata Alberta w Zamościu, znajdującego się przy ul. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera. Przekazanie darów oraz dodatkowo 170 maseczek odbyło się w dniu 13 grudnia 2020 roku w siedzibie schroniska. Inicjatywę wsparły także panie: Ewa Twardziszewska, Irena Pędzierska, Teresa Milczuk, Halina Kalita, Elżbieta Kiecana, Elżbieta Hrabowska, Krystyna Sztyk, Zofia Cecot i Krystyna Piróg, które obdarowały podopiecznych schroniska własnoręcznie przygotowanymi ciastkami, pasztecikami i sałatkami. Gratulujemy wspaniałej inicjatywy!

Na podstawie przekazanych informacji GOK KC