Pierwsza pomoc w Płoskiem

1121

W dniu 12 stycznia br. w świetlicy wiejskiej w Płoskiem odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej, zorganizowane przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Płoskiem. Dość licznie zgromadzeni mieszkańcy, oprócz informacji o działaniach służb ratowniczych, zapoznali się także z obsługą i działaniem urządzenia AED – automatycznego defibrylatora zewnętrznego, który służy do przywrócenia prawidłowego rytmu serca, za pomocą podania impulsu elektrycznego. Szkolenie, przy wsparciu druhów OSP Płoskie prowadził ratownik medyczny Mirosław Soboń. Po spotkaniu z dorosłymi odbyło się szkolenie dla młodych druhów – członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Na podstawie przesłanych informacji GOK KC