„Perełka Gminy Zamość” w Radiu Lublin

1070

Po kilku telewizyjnych reportażach, Regionalna Izba Pamięci Gminy Zamość w Wysokiem zagościła na antenie Radia Lublin w programie „Na własne uszy – wieczór z reportażem”. W audycji Moniki Malec, pt.: „Nasza perełka” o Izbie szczegółowo opowiadali Wanda Szpuga, członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Wysokiem, jak również Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość. Program wyemitowano 16 marca 2020 r.

W świat dawnej zamojskiej wsi wprowadzają słuchaczy odgłosy typowe dla gospodarstwa – są to nagrania przygotowane specjalnie na potrzeby Izby, zaś ich celem jest „ożywienie” ekspozycji. Podczas spaceru po Izbie słuchacze dowiadują się jak powstało i zmieniało się to miejsce na przestrzeni lat oraz w jaki sposób gromadzone są eksponaty. W chwili obecnej kolekcja liczy już ponad 1260 „sprzętów z duszą” – spośród nich, w reportażu poznajemy historię wybranych, takich jak sanie, magiel, szkolna ławka czy ręczny dzwonek z pobliskiej szkoły. Panie z KGW opowiadają również o zwyczajach towarzyszących życiu codziennemu mieszkańców dawnej wsi oraz o skrupulatnej pielęgnacji i konserwacji zbiorów. Opis eksponatów uzupełnia wypowiedź Wójta – jako druh strażak ochotnik wylicza on przedmioty związane z pożarnictwem, które również znajdują się na wyposażeniu Izby. Wójt podkreśla również istotność kultury i kultywowania tradycji, jako naszego obowiązku i wkładu w pielęgnowanie wartości narodowych. Dlatego w najbliższym czasie planowana jest rozbudowa terenu wokół Izby, powstaną dwa kolejne budynki.
Funkcjonowanie Izby jest wspierane przez miejscowe Stowarzyszenie „Wysokie nad Łabuńką” i prezes Agnieszkę Kwokę. Założone w 2013 roku stowarzyszenie umożliwia bardziej niezależne funkcjonowanie, zaś pozyskane środki finansowe pozwalają na realizację pomysłów z zakresu m.in. upowszechniania zdrowego stylu życia, integracji międzypokoleniowej czy edukacji ekologicznej. Jak można się było dowiedzieć z reportażu radiowego, Regionalna Izba Pamięci współpracuje z Muzeum Zamojskim. Współpraca obejmuje wypożyczanie eksponatów, wykłady oraz szkolenia dotyczące katalogowania zbiorów. Te ostatnie zostały przeprowadzone przez Panią Marię Rzeźniak i umożliwiły opiekunom ekspozycji profesjonalną, muzealną inwentaryzację kolekcji zgromadzonej w Izbie.
Podsumowaniem reportażu jest relacja ze Szkoły Podstawowej w Borowinie Sitanieckiej. Dyrektor Krystyna Ptak opowiada o licznych wizytach uczniów w Izbie jako o ciekawej formie edukacji. Uczniowie zaś dzielą się swoimi obserwacjami na temat różnic we współczesnym życiu oraz w świecie, do którego można się przenieść odwiedzając Izbę w Wysokiem. „Wehikuł czasu, który przenosi w świat dzieciństwa” – te słowa reporterki Moniki Malec chyba najtrafniej oddają ducha Regionalnej Izby Pamięci Gminy Zamość. Reportaż jest udostępniony w internecie pod adresem https://radio.lublin.pl/2020/03/16-03-2020-monika-malec-nasza-perelka/

Reportaż o Izbie
GOK: Małgorzata Wołoszyn