Parking, siłownia i plac zabaw

1054

Gmina Zamość wykonała zadania w ramach Funduszu Sołeckiego 2020 roku w trzech Sołectwach. Mowa tutaj o nowym parkingu w Wychodach, montażu wyposażenia siłowni zewnętrznej w Wierzchowinach i placu zabaw w Zarzeczu.

1. Nazwa zadania: Budowa parkingu publicznego w m.Wychody.
Zakres: Wykonana utwardzenie z kostki betonowej (182,7 m2) i płyt ażurowych (134,2 m2) na istniejącej podbudowie z tłucznia kamiennego.
Wartość wykonanych robót: 26 623,12 zł.
Wykonawca: Zakład Budowlano Transportowy ,,DROGMOST”, 22-400 Zamość Mokre 24B.
Gwarancja: 60 miesięcy.

2. Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – siłownia zewnętrzna w m. Wierzchowiny.
Zakres: Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej:wioślarz,orbitrek,drabinka do podciągania, ławki – szt. 2, kosze – szt. 3.
Wartość wykonanych robót: 12 841,20 zł.
Wykonawca: Noba-Exim Bartłomiej Norkowski Kawęczyn 1, Dobrzejewice 87-123.
Gwarancja: 60 miesięcy.

3. Nazwa zadania: Zagospodarowanie placu wiejskiego na cele rekreacji i wypoczynku w m. Zarzecze – montaż elementów placu zabaw.
Zakres: Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw: piaskownica i piasek – szt. 1, huśtawka dla dzieci dużych – szt. 1, huśtawka dla dzieci mniejszych – szt. 1, pomost ruchomy – szt. 1, karuzela czteroramienna – szt. 1, ławki z oparciem – szt. 2, kosz na śmieci – szt. 1, regulamin – szt. 1.
Wartość wykonanych robót: 16 782,77 zł.
Wykonawca: NOVUM Spółka z o.o. ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
Gwarancja: 60 miesięcy

Powyższe zadania zostały wybrane przez Mieszkańców na Zebraniach wiejskich w 2019 roku, do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego 2020 roku.