ORLIK dostępny częściowo w czasie epidemii

341

Od dnia 12 maja 2020 r. kompleks sportowy „Moje boisko ORLIK 2012” w Żdanowie jest dostępny dla użytkowników, ale w mocno ograniczonym wymiarze ilości osób korzystających, a także przy zachowaniu obowiązkowych zasad profilaktyki covid-19. Jedną z koniecznych czynności jest dezynfekcja dłoni przez każdego wchodzącego i wychodzącego z obiektu. Tymczasowo wprowadzono również dyżur pracownika już od godziny 8:00 rano.

Zazwyczaj dyżury opiekuna obiektu obowiązywały w godzinach popołudniowych w miesiącach od marca do listopada, a w godzinach wcześniejszych Orlik służył szkołom jako miejsce odbywania lekcji w-f. Tym razem zajęcia dydaktyczne w szkołach zostały zawieszone, dlatego do czasu ich odwieszenia wprowadza się dyżury opiekuna obiektu już od godziny 8:00 rano. Żdanowskim Orlikiem zarządza Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość, który organizuje ograniczone otwarcie kompleksu po złagodzeniu obostrzeń rządowych dotyczących obiektów sportowych. Powstały więc nowe dokumenty regulujące zasady korzystania z Orlika w Żdanowie, wprowadzono również nowe obowiązki sanitarno-epidemiologiczne odnoście ilości osób obecnych na obiekcie oraz czynności dezynfekcyjnych, a także zasad zachowania dystansu społecznego. Ponadto, pomimo otwarcia Orlika, nadal zamknięte będą szatnie.
Regulamin, okolicznościowe zasady korzystania i godziny otwarcia kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Żdanowie są dostępne poniżej do pobrania. Powstał również grafik udostępniania boisk poszczególnym klubom sportowym z terenu Gminy Zamość. Obiekt jest dostępny dla wszystkich, z zastrzeżeniem zapisanej w Regulaminie zasady pierwszeństwa dla grup zorganizowanych w organizacjach szkolnych, pozaszkolnych, zespołach i klubach, ale po wcześniejszej rezerwacji. Korzystanie z kompleksu poza terminami otwarcia jest możliwe tylko za zgodą odpowiedniego pracownika GOKGZ, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem GOK-u. Więcej szczegółów w regulaminie.

GOK: KC i JK

 


 

 
Okolicznościowe zasady korzystania i godziny otwarcia Kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” w Żdanowie w terminie od 12 maja 2020 r. do czasu odwołania ograniczeń stanu epidemii

1. W terminie od dnia 12 maja 2020 r. do czasu odwieszenia zajęć dydaktycznych w szkołach, kompleks będzie otwarty w dniach od poniedziałku do piątku – w godzinach 8:00 – 14:00,
2. W terminie od dnia 12 maja do 30 czerwca 2020 r., kompleks będzie otwarty:
– w dniach od poniedziałku do piątku – w godzinach 14:00 – 22:00,
– w soboty i niedziele – w godzinach 13:00 – 21:00.

Obiekt jest dostępny dla wszystkich, z zastrzeżeniem zapisanej w Regulaminie zasady pierwszeństwa dla grup zorganizowanych w organizacjach szkolnych, pozaszkolnych, zespołach i klubach sportowych z terenu Gminy Zamość, po wcześniejszej rezerwacji.
Obiekt stanowi mienie Gminy Zamość, a podmiotem zarządzającym jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem (dalej w skrócie: GOKGZ).
Harmonogram korzystania z obiektu koordynuje pracownik GOKGZ (tel. 797384702) oraz opiekunowie obiektu. Korzystanie z kompleksu poza terminami otwarcia jest możliwe tylko za zgodą odpowiedniego pracownika GOKGZ, po wcześniejszym uzgodnieniu.

UWAGA! Okolicznościowe zasady korzystania z kompleksu w okresie stanu epidemii:
(opracowano na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 02.05.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 07.05.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. (poz. 878) w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)
• zachowanie dystansu społecznego,
• obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na obiekt sportowy; natomiast przebywając na obiekcie, np. boisku, nie ma już obowiązku zakrywania twarzy),
• ograniczona liczba użytkowników – 14 osób +2 trenerów na jednym boisku,
• weryfikacja uczestników (zgłoszenie do Administratora ilości osób wchodzących na obiekt),
• brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
• dezynfekcja sprzętu po każdym użyciu,
• obowiązkowa dezynfekcja dłoni dla wchodzących i opuszczających obiekt,
• korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu,
• po każdych zajęciach obowiązuje przerwa do 15 minut na obowiązkową dezynfekcję urządzeń i sprzętu,
– organizator zajęć jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji osobowej uczestników zajęć,
– prowadzenie zajęć na obiekcie jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu do Admnistratora zgodnie z Regulaminem Obiektu.

 


 

Harmonogram zajęć na kompleksie sportowym „Moje boisko Orlik 2012” w Żdanowie
od dnia 12.05.2020 roku do czasu zniesienia ograniczeń związanych ze stanem epidemii

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

13.00-13.45

Suchowiczteam

14.00-14.45

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

Suchowiczteam

15.00-15.45

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

Suchowiczteam

16.00-16.45

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

17.00-17.45

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

18.00-18.45

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

STS Gryf

19.00-20.00

GOK GZ

GOK GZ

GOK GZ

GOK GZ

GOK GZ

20.00-20.30

GOK GZ

GOK GZ

GOK GZ

GOK GZ

GOK GZ

20.45 -21.00

PKS Metanoja

21.00-22.00

PKS Metanoja

 

Regulamin