Opłatek KGW i „Wesołych Gospoś” w Borowinie Sitanieckiej

217

Zespół ludowy „Wesołe Gosposie”, złożony głównie z członkiń Koła Gospodyń Wiejskich z Sitańca Kolonii, zorganizował wewnętrzne spotkanie opłatkowe w suterenie szkoły w Borowinie Sitanieckiej, gdzie na co dzień odbywają się próby grupy.

Spotkanie odbyło się w dniu 18 grudnia 2019r. Przy choince jarzących światełek Panie odśpiewały kolędę „Wśród nocnej ciszy”, łamiąc się opłatkiem wraz z życzeniami, po czym degustowano potrawy wigilijne, śpiewając kolędy.

Na podstawie relacji Haliny Bosiak („Wesołe Gosposie”)