Odpowiedź na interpelację radnej Haliny Szymańskiej

1306