Odpowiedź na interpelację radnego Mirosława Kołtuna

293