Odpowiedź na interpelację radnego Mirosława Kołtuna

271