Odpowiedź na interpelację radnego Michała Budzyńskiego

320