Od kiedy i w jakich krajach Europy komunikacja publiczna przynosi zyski?

614

PYTANIE:

Witam. Mam jedno pytanie; Od kiedy i w jakich krajach Europy komunikacja publiczna przynosi zyski? Pytanie w związku z zabraniem kolejnego kursu do miejscowości Mokre. Żyjemy jak w okresie międzywojennym, do miasta dojeżdżało się furmankami. Po wojnie do Mokrego autobus nr 8 kursował od godziny 6 do 20 również w niedzielę. I jak młodzież ma żyć i funkcjonować w takich warunkach. Chcę panu przypomnieć, że poza strażakami i kołami gospodyń żyją inni ludzie, którzy płacą podatki. Pozdrawiam.
07.02.2020 r.

ODPOWIEDŹ WÓJTA:

Witam i dziękuję za kontakt e-mail.
Funkcjonowanie w Gminie Zamość komunikacji podmiejskiej to jeden z poważnych gminnych wyzwań 2020 roku. Pisałem o tym w grudniowym wydaniu Biuletynu Samorządu Gminy Zamość – w wersji elektronicznej dostępny na https://gminazamosc.pl/biuletyn-samorzadu-gminy-zamosc/. Na początek odpowiedzi, kierowanej do Pana/Pani, kilka faktów, które są zamieszczone w tym materiale. Kolejne zmiany w kursowaniu autobusów MZK (od 01.02.2020 r.) są skutkiem decyzji, jakie zapadły w Spółce MZK Sp. z.o.o w Zamościu i Samorządzie Miasta Zamościa. Na podjęte decyzje ma niewątpliwie także wpływ ogólnokrajowa sytuacja, na którą nie mamy wpływu – wzrost cen zakupów i usług w latach 2018–2020. Być może gminne decyzje budżetowe byłyby inne, gdyby w latach 2018–2020 Rząd przekazał Gminie więcej pieniędzy na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania przedszkolnego. Przypomnę w skrócie, że w 2017 roku z gminnych podatków lokalnych przeznaczaliśmy na ten cel 4 437 599 zł, a w roku 2020 już 10 031 795 zł. Wzrost wydatków aż o 5 594 196 zł (więcej o tym pisałem w listopadowym wydaniu Biuletynu i uzupełnię temat również w pierwszym numerze bieżącego roku). Realizację gminnych zadań z zakresu transportu zbiorowego powierzamy każdego roku Miastu Zamość, rekompensując jednocześnie „straty” ponoszone przez MZK z tytułu świadczenia przewozów na terenie Gminy. MZK jest spółką Miasta Zamościa i na koszty świadczenia usług nie mamy żadnego wpływu. W 2019 roku na terenie Gminy autobusy przejeździły 319 497 km. Z budżetu gminnego zapłaciliśmy za to Miastu okrągły 1 000 000 zł. W miesiącu październiku ubiegłego roku otrzymałem pismo od Prezydenta Zamościa, z którego wynikało, że w 2020 roku za tą samą usługę mamy zapłacić 1 380 000 zł – wzrost kosztów aż o 38%. W informacji otrzymanej z MZK pod koniec listopada kwota ta zmniejszyła się do 1 215 446 zł – ale to nadal wzrost kosztów o ponad 21%. Przypomnę, że problem w relacjach z Miastem w zakresie kosztów funkcjonowania przewozów MZK w Gminie rozpoczął się w 2015 roku. Wówczas za 412 987 km (93 490 km więcej niż w 2019 roku) płaciliśmy 385 000 zł. W 2016 roku już za 318 249 km przekazaliśmy kwotę 600 000 zł. W drugiej części odpowiedzi chciałbym skupić się na atmosferze i publicznym (społecznym) znaczeniu tekstu Pana/Pani e-maila. Pewnie w żadnym z krajów Europy komunikacja zbiorowa (publiczna) nie przynosi zysku. Nie oznacza to, że ktoś za to nie musi płacić, i że nie ma granic wydawania pieniędzy na ten cel. O wzroście gminnych wydatków w tym zakresie powyżej. Popatrzmy na skutki tego, co wydarzyło w budżecie Gminy 2020 roku. Łączna kwota wydatków bieżących własnych Gminy wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 6 603 428 zł. Dochody bieżące własne w stosunku 2019 wzrosły natomiast o 3 368 962 zł. Porównanie tych kwot to budżetowy problem Gminy Zamość 2020 roku. W okresie powojennym do Mokrego dojeżdżał autobus co godzinę, także w sobotę i niedzielę. To prawda, tak było też w przypadku innych miejscowości Gminy Zamość. Tylko, że tego nie da się porównać z realiami XXI wieku. Dzisiaj ceny i koszty wszystkiego, co dzieje się wokół nas, kształtuje rynek. Proszę sobie przypomnieć, jak było w latach 1970–1990, lub popytać o to starszych. Nie byłoby problemów z kosztami funkcjonowania transportu zbiorowego, gdyby autobusami MZK jeździło tylu Mieszkańców, co jeszcze w latach 1990–2000. Ilu dzisiaj jeździ? – proszę sobie policzyć. Nie dojeżdżamy dzisiaj do miasta furmankami jak w okresie międzywojennym. Większość z Mieszkańców Gminy dojeżdża własnymi samochodami. Oni też płacą podatki i nie korzystają z MZK, a oczekują, aby Gmina realizowała także inne zadania, do których jest zobowiązana. Zadań tych jest dużo więcej – nie tylko transport zbiorowy. Jak młodzież ma żyć i funkcjonować w takich warunkach? To, co napisałem powyżej, nie oznacza, że uważam, iż nie powinno być inaczej. Ten charakter usług publicznych powinno moim zdaniem zapewniać Państwo (Rząd) – podobnie jak potrzeb z zakresu oświaty, służby zdrowia i zabezpieczenia emerytalnego. Tak dzieje się w Europie. W tych zakresach usług publicznych potrzebne są programy krajowe. Nie załatwimy tych problemów decyzjami samorządowymi – mamy ku temu zbyt małe możliwości finansowe. Przykro czyta się zakończenie e-maila. Straciliśmy umiejętność i chyba potrzebę dyskutowania bez obrażania innych. Strażacy Ochotnicy i Koła Gospodyń Wiejskich to też Mieszkańcy Gminy Zamość. Gmina ma obowiązek realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Uzupełniamy działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy Ochotnicy służą gotowością do niesienia pomocy w różnych nagłych sytuacjach losowych i kryzysowych. Z budżetu gminnego opłacamy dwa etaty kierowców, zakupy sprzętu i wyposażenia, służącego niesieniu pomocy, ubezpieczenia, badania lekarskie Strażaków i szkolenia. To obowiązek Gminy i bez realizacji tego zadania nie wyobrażam sobie zarządzania gminnymi sprawami w XXI wieku. Strażacy i Koła Gospodyń Wiejskich oraz inne Organizacje wspólnie realizują też gminne zadania z zakresu życia społecznego. Często powtarzamy zdania o narodowych wartościach – historii, tradycji, kulturze, wierze, rodzinie. To nasze gminne wyzwania. To, co robimy w tym zakresie, jest wyzwaniem publicznym – do udziału w przedsięwzięciach zapraszamy każdego Mieszkańca. Polacy XXI wieku są podzieleni i mocno skłóceni. Odpowiedzmy sobie spokojnie na pytanie – jak nasze lokalne życie wyglądałoby bez sołeckich spotkań opłatkowych i kolędowania, Dni Babci i Dziadka, spotkań z okazji Dnia Kobiet, letnich festynów rodzinnych, zespołów artystycznych, dożynek gminnych? To tylko przykłady przedsięwzięć realizowanych przez Mieszkańców Gminy. Jak bez Strażaków i Kół Gospodyń Wiejskich wyglądałyby dzisiaj uroczystości religijne w naszych Kościołach? Tak mogę pisać jeszcze długo. Strażacy Ochotnicy i Panie z KGW zapraszają każdego, kto chce aktywnie włączyć się w realizację gminnych zadań. Miejsca na społeczną aktywność wystarczy dla wszystkich. Na zakończenie jeszcze kilka faktów finansowych – obok porównanie gminnych wydatków na realizację zadań wspomnianych powyżej.
O gminnych sprawach trzeba rozmawiać. Zachęcam do tego. Możemy to czynić bez emocji i szanując sąsiadów. Zachęcam do zapoznawania się z materiałami zamieszczanymi w Biuletynie Samorządu Gminy Zamość i na www.gminazmosc.pl Dzisiaj nic nie dzieje się samo i nic nie jest proste. Aby oceniać i dyskutować warto mieć szerszą wiedzę pozyskaną u źródła.

Pozdrawiam
Ryszard Gliwiński
10.02.2020 rok.