Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o zamiarze wydania decyzji administracyjnej dla nieruchomości obręb 17 Siedliska

621