Nowy odcinek oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość

1207

Gmina Zamość zakończyła budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110434L w m. Wysokie – Sitaniec Wolica. Zadanie było realizowane z udziałem środków Funduszu Sołeckiego 2019 roku Sołectwa Wysokie.

W ramach zadania wykonano odcinek oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 110434L na odcinku Wysokie – Sitaniec Wolica o łącznej dł. – ok. 800 m.b. Wraz z instalacją 24 opraw oświetleniowych typu Led na 24 stalowych słupach oświetleniowych na działkach 89/2, 95/2, 95/5, 96/1, 97/1, 98/3, 98/5, 99/16, 99/18, 100/3, 105/1, 106/1, 107/24, 107/26, 107/28, 107/30, 170/32, 116/5, 117/5, 120/4, 121/7, 123/1, 124/4, 125/4, 126/2, 127/16, 128/5, 129/3, 130/2, 131/3, 132/3,133/7, 134/13, 134/15 obręb Wysokie i działce 778 obręb Sitaniec Wolica.

Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze postępowania przetargowego była firma Inkaso Usługowy Zakład Elektryczny. Koszt realizacji zadania, czyli opracowanie dokumentacji (2019 r.) i realizacja techniczna (2020 r.) wyniosły 158 290,50 zł. W tym środki Funduszu Sołeckiego 2019 r. Sołectwa Wysokie to 40 069,22 zł. Gwarancja wynosi 60 miesięcy.