Krwiodawstwo podczas epidemii

3585

W czasie epidemii sporo osób nie potrafi odnaleźć się w sytuacji. Wiele imprez, spotkań czy zaplanowanych wcześniej wycieczek i wydarzeń zostało odwołanych lub przesuniętych. Jak pomagać innym, nie narażając się zbytnio na niebezpieczeństwo? Jak wiadomo, honorowe krwiodawstwo jest najprostszą formą dzielenia się sobą, dając możliwość ratowania ludzkiego zdrowia i życia, jednak czy podczas epidemii pobór krwi funkcjonuje normalnie oraz czy jej oddawanie nie jest zagrożeniem dla dawcy? Te wątpliwości zostaną omówione w wywiadzie z Kierownikiem Terenowego Oddziału Rejonowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zamościu, dr n. med. Anną Mika. Wywiad przeprowadził Bartłomiej Pikuziński – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Zamość i zarazem sekretarz Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość.

Bartłomiej Pikuziński (B.P.): Pani Doktor, obecnie każdy z nas opuszcza swój dom tylko w niezbędnych sytuacjach. Czy udanie się do punktu poboru krwi w celu jej oddania jest dobrym pomysłem?

Dr Anna Mika (A.M.): Prawdziwa miłość do człowieka zdaje egzamin w czasie nieszczęść, klęsk, choroby, krzywdy ludzkiej. W tych trudnych czasach wielu ludzi angażuje się pomagając bezinteresownie samotnym, chorym, potrzebującym pomocy. Bohaterami obecnego trudnego czasu są ci, którzy dostarczają posiłki i zakupy osobom chorym, izolowanym, służby mundurowe, dbające o bezpieczeństwo nas wszystkich, pracownicy handlu i usług, trwający z takim oddaniem na swoich stanowiskach pracy, służby sanitarne i służba zdrowia, ratująca i lecząca chorych. Do ogromnej rzeszy ludzi służących innym należą również krwiodawcy. Rozumiejąc swoją misję, śpieszą z pomocą tym, którzy w szpitalach muszą być leczeni składnikami krwi, bo krew jest potrzebna w każdym czasie.

O ile ludzie zdrowi wychodzą z domu, by zabezpieczyć swoje najważniejsze potrzeby, to czy osoba zdrowa może wyjść z domu dla czynienia dobra?

B.P.: Czy zapotrzebowanie na krew oraz jej składniki w obecnej sytuacji jest nadal wysokie?

A.M.: W każdym czasie w szpitalach są pacjenci, dla których jedynym skutecznym lekiem i ratunkiem są składniki krwi. W czasie trwania epidemii takich pacjentów jest wprawdzie mniej ze względu odwołane zabiegi lecznicze, ale zawsze wykonywane są zabiegi nieplanowane, ratujące życie. Ponadto, składniki krwi są potrzebne pacjentom z chorobą nowotworową. W połowie marca apelowaliśmy do krwiodawców o oddawanie krwi. Spotkaliśmy się z natychmiastowym i licznym odzewem. Wiele osób nadal zgłasza się do jednostek służby krwi, aby ją oddać. Obecnie (wywiad z dn. 31.03.2020) mamy w Zamościu bezpieczne ilości składników krwi każdej grupy (przypis red.: także dzięki terenowej akcji poboru w Bortatyczach w Gminie Zamość, podczas której w połowie lutego 105 osób oddało łącznie 47,25 litrów krwi), a więc każdy pacjent wymagający leczenia krwią otrzyma potrzebne ilości składników krwi. Ze względu na to, że aktualnie RCKiK w Lublinie dysponuje znaczącą ilością Koncentratu Krwinek Czerwonych, prosimy dawców grup krwi A, B, AB, aby odłożyć decyzję o oddaniu krwi pełnej do 20.04.2020 r. lub oddawanie osocza/płytek krwi metodą automatyczną. Dawców grup 0 Rh+ i 0 Rh- zapraszamy do oddawania krwi pełnej.

B.P.: Czy Terenowy Oddział RCKiK w Zamościu funkcjonuje normalnie? Na jakie obostrzenia muszą być gotowi krwiodawcy?

A.M.: Oddział Terenowy RCKiK w Zamościu pracuje tak, jak dotąd – od poniedziałku do piątku. Rejestracja kandydatów na dawców odbywa się w godzinach 7.00 – 13.00. Aby dostosować się do wprowadzonych 26 marca przez Rząd RP obostrzeń, dotyczących ograniczenia zgromadzeń, tj. przebywania w jednym pomieszczeniu do 5 osób, wprowadziliśmy również telefoniczną rejestrację osób planujących oddanie krwi. Prosimy o kontakt pod numerem (84) 677 32 05. Pracownik Oddziału przyjmuje zgłoszenie dnia i godziny, kiedy Dawca zamierza oddać krew lub jej składniki. Oczywiście do Oddziału są również wpuszczani Dawcy, którzy przybyli bez umówionej wcześniej godziny, lecz w ilości nie większej niż 5 osób na każdą rozpoczętą godzinę rejestracji. Pierwszeństwo mają Dawcy, od których będą pobierane składniki krwi metodą automatyczną, tj. osocze oraz Koncentrat Krwinek Płytkowych. Aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników oraz Dawców, nie są wpuszczane do Oddziału osoby towarzyszące, które nie zamierzają oddawać krwi.

B.P.: Oprócz ograniczonej liczby krwiodawców przebywających jednocześnie w punkcie poboru na co muszą być oni gotowi?

A.M.: W związku z sytuacją epidemiologiczną do Centrum Krwiodawstwa nie mogą wchodzić osoby:

– mające objawy infekcji (podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszność, ból gardła),

– które miały kontakt z osobami z podejrzeniem zakażenia COVID-19,

– które przebywały poza granicami Polski w przeciągu ostatnich 14 dni,

– postronne/towarzyszące.

Wszystkie osoby wchodzące do Oddziału (pracownicy, Dawcy) muszą przy wejściu zdezynfekować ręce i są poddawane wstępnej selekcji, która polega na pomiarze temperatury ciała oraz wypełnieniu ankiety wstępnej kwalifikacji. Dopiero po przejściu pozytywnie tej preselekcji pracownik/Dawca może wejść do Oddziału. Kolejne etapy obsługi Dawcy przebiegają typowo. W jednym pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż 5 osób (nie licząc personelu). Dawcy są zobowiązani do zachowania między sobą bezpiecznej odległości (min. 1,5 m).

B.P.: W jaki sposób osoba chcąca oddać krew w tym szczególnie trudnym czasie powinna się do tego przygotować?

A.M.: Przygotowania kandydata na Dawcę krwi nie uległy zmianie. Przed wyjściem z domu warto sobie zmierzyć temperaturę ciała. Do oddania krwi i jej składników kwalifikowany jest Dawca, który spełnia wszystkie wymagane dotąd warunki i dodatkowo ciągu 14 dni nie kontaktował się z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19.

B.P.: Czy terenowe akcje poboru krwi, jak te organizowane co kwartał w różnych punktach Gminy Zamość, mogą się odbywać normalnie?

A.M.: Z powodu znaczących zapasów Koncentratu Krwinek Czerwonych odwołano wszystkie akcje terenowe zaplanowane do dnia 20.04.2020 r. (przypis red.: akurat w Gminie Zamość następny pobór terenowy był zaplanowany na 31 maja więc oficjalnej decyzji o jego odwołaniu jeszcze nie ma). Sytuacja epidemiologiczna jest dynamiczna. Teraz wszelkie decyzje są od tego uzależnione. Niezbędne informacje znajdują się na stronie internetowej RCKiK w Lublinie i są aktualizowane na bieżąco.

B.P.: Jeżeli u krwiodawcy kilka dni po oddaniu krwi wystąpią objawy charakterystyczne dla koronawirusa (gorączka, kaszel, duszności, biegunka), to co powinien on zrobić?

A.M.: Jeśli w ciągu kilku dni po oddaniu krwi u Dawcy wystąpią objawy jakiejkolwiek choroby zakaźnej, jest on zawsze zobowiązany do telefonicznego zgłoszenia tego faktu do jednostki, w której odbyło się pobranie krwi.

B.P.: Dziękuję za rozmowę.

SHDK przy UGZ: Bartłomiej Pikuziński