Krwiodawcze podsumowanie

490

W sobotę, 18.01.2020 r., w świetlicy w Mokrem odbyło się coroczne spotkanie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Zamość, podsumowujące działalność klubu w 2019 r. Podczas spotkania rozstrzygnięto II edycję konkursu „Bitwa sołectw – do ostatniej kropli krwi”.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał prezes klubu Piotr Kudyk, który powitał przybyłych członków klubu, krwiodawców i gości. Następnie wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną, obejmującą cały rok wydarzeń, działalności i osiągnięć klubu, przygotowaną przez Marię Juszczak-Sowińską i Bartłomieja Pikuzińskiego. Klub zorganizował w 2019 roku cztery akcje poboru krwi na terenie Gminy Zamość w Wysokiem, Wieprzcu, Mokrem i Płoskiem. Łącznie oddało krew 424 osoby, co dało 190,8 litrów krwi. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali dla potrzebujących cząstkę siebie. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński wraz z prezesem klubu podsumowali oraz nagrodzili zwycięzców II edycji konkursu „Bitwa sołectw – do ostatniej kropli krwi”. Konkurs był skierowany do mieszkańców Gminy Zamość, a jego głównym celem i zamierzeniem było zmotywowanie lokalnej społeczności sołeckiej do oddawania krwi i aktywnego udziału w propagowaniu honorowego krwiodawstwa. Zasadą konkursu było oddanie jak największej ilości krwi przez dane sołectwo w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W konkursie udział wzięło 212 mieszkańców Gminy Zamość, ogólnie na rzecz konkursu oddano 187,65 litrów krwi. Oto zwycięzcy: I miejsce – sołectwo Wieprzec, II miejsce – sołectwo Wierzchowiny, III miejsce – sołectwo Wólka Wieprzecka. Nagrody indywidualne dla najczęściej oddających krew uczestników konkursu powędrowały do następujących osób: Agnieszki Magryty-Ciurysek z Bortatycz, Katarzyny Jędrzejewskiej z Szopinka, Anety Zygmunt z Borowiny Sitanieckiej, Pawła Nowaka z Szopinka, Pawła Mroza z Szopinka i Tomasza Kukiełki z Wieprzca. Nasi klubowicze zostali odznaczeni przez prezesa PCK Oddział Rejonowy w Zamościu, Jerzego Liberackiego, odznakami „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I, II i III stopnia. Jesteśmy Dumni i serdecznie im Gratulujemy!!!
Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia otrzymali: Aneta Zygmunt, Anna Stręciwilk, Agata Jakóbczak, Marcin Solski, Tomasz Mazurek, Roman Sarzyński, Zbigniew Juszczak, Waldemar Machałek, Robert Paszko, Edward Wasil i Marek Drogoszewski.
Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia otrzymali: Jolanta Jargieło, Waldemar Machałek, Jacek Matwiejczuk, Wojciech Zieliński, Roman Sarzyński, Krzysztof Krzan, Michał Ostasz i Jacek Nawój.
Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia otrzymali: Jacek Matwiejczuk, Roman Sarzyński, Wojciech Zieliński i Mariusz Pawlik.
W trakcie spotkania kierownik RCKiK w Zamościu, Anna Mika, w imieniu pani dyrektor RCKiK, Elżbiety Puacz, wręczyła pamiątkowe medale 70-lecia Krwiodawstwa na Lubelszczyźnie w dowód uznania za wieloletnie efektywne działania na rzecz Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na Lubelszczyźnie – medale otrzymali: Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość, Piotr Kudyk – Prezes Klubu HDK przy Urzędzie Gminy Zamość, Rafał Kamiński – V-ce prezes Klubu HDK przy UGZ, Maria Juszczak-Sowińska – sekretarz Klubu HDK przy UGZ, Marta Dawidowska – członek Zarządu Klubu HDK przy UGZ, Bartłomiej Pikuziński – przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy Zamość, Aneta Zygmunt – członek Klubu HDK przy UGZ i Edward Wasil – członek Klubu HDK przy UGZ. Również sołectwa Wieprzec, Wierzchowiny i Wólka Wieprzecka otrzymały Medale 70-lecia Krwiodawstwa na Lubelszczyźnie.
Spotkanie obfitowało w nagrody, odznaczenia, jak i podziękowania. Klub HDK serdecznie podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób ich wspierają, doradzają, pomagają, a zwłaszcza Samorządowi Gminy Zamość i Wójtowi, kierownikowi RCKiK Annie Mika i pielęgniarkom, PCK oddział rejonowy w Zamościu, GOK Gminy Zamość, Zarządowi Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu i jednostkom OSP Gminy Zamość, Stowarzyszeniu Kobiet na Rzecz Promocji i Rozwoju Środowisk Lokalnych 28+ oraz Kołom Gospodyń Wiejskich Gminy Zamość, Młodzieżowej Radzie Gminy Zamość, prezesowi klubu HDK LHS 1520, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z filiami, sołtysom i paniom z KGW tych miejscowości, gdzie odbywały się akcje poboru krwi.
Klub dziękuje również licznym Sponsorom, a są to: Kebab BOSFOR, Pizzeria EWA, Klub BRODWAY, Klub METRO, X-GUM Andrzej Bochenko Pniówek, Centrum Szkół Akademickich STUDENT w Zamościu, Restauracja „MALINOWA” w Wólce Panieńskiej, Anna i Wojciech Stręciwilk Gospodarstwo Ogrodnicze w Lipsku, Obiady Bosa, Aeroklub Ziemi Zamojskiej, PHU Relax spływy kajakowe, Lody Bosko, Tor kartingowy DS Speed, Szkółka drzew i krzewów ozdobnych Płoskie, Szef Bud.
W dalszej części spotkania zebrani krwiodawcy zostali poinformowani o zaplanowanych na rok 2020 kolejnych czterech akcjach krwiodawczych – na pierwszą z nich zapraszamy 16 lutego 2020 do Bortatycz. Po oficjalnej części spotkania wszyscy zebrani zostali zaproszeni na poczęstunek, przygotowany przez KGW w Mokrem. Nagłośnienie i miłą oprawę muzyczną zapewnił Krzysztof Czerwieniec z GOK-u. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tego wydarzenia.

Zarząd Klubu HDK przy UGZ