Komunikat z dnia 5 maja 2020 r. dotyczący funkcjonowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zamość

1539

Szanowni Państwo,
w związku z przekazami medialnymi dotyczącymi możliwości uruchomienia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie naszego kraju z dniem 06.05.2020 r. informuję, iż ze względu na konieczność podjęcia niezbędnych działań organizacyjnych w palcówkach, których organem prowadzącym jest Gmina Zamość, wznowienie ich działalności odbędzie się w innym, możliwie najszybszym terminie. Podejmowanie decyzji o wznowieniu działalności przedszkoli musi być poprzedzoną racjonalną analizą sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2.
Zachodzi konieczność szczegółowego zapoznania się z wytycznymi, zasięgnięcia opinii ekspertów z Państwowej Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Zamościu oraz wdrożenia wielu prac organizacyjnych, których nadrzędnym celem, jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieci, rodziców oraz pracowników przedszkoli. To wszystko wymaga czasu nieco dłuższego, aby świadomie i odpowiedzialnie podejmować decyzje, tak ważne dla zdrowia mieszkańców naszej Gminy.
O podjętych w tych sprawach rozstrzygnięciach będę bezzwłocznie informował Mieszkańców.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński