KGW w Bortatyczach nagrodzone

471

W dniu 16 października 2020 r. w Biłgorajskim Centrum Kultury w Biłgoraju odbyła się konferencja pn. „Zdolni i aktywni lokalnie”. Celem konferencji było m.in. podsumowanie projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014‑2020. Projekt realizowany jest przez 2 Operatorów: Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Główny cel projektu to zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z woj. lubelskiego w życie publiczne. Podstawowym wsparciem Beneficjentów programu grantowego były mikrodotacje realizowane w okresie 1 stycznia 2020 r.
– 30 listopada 2020 r. W trakcie trwania konferencji odbyło się również wręczenie nagród za najciekawiej zrealizowane i opisane w raportach końcowych projekty. Wśród nagrodzonych organizacji, które zostały docenione przez Kapitułę Konkursu znalazło się Koło Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach jako jedyna organizacja z obszaru powiatu zamojskiego ziemskiego. Z dumą i ogromną radością nagrody rzeczowe dla KGW odebrały Pani Małgorzata Kłonica-Wolańczyk członek Zarządu KGW w Bortatyczach oraz Daria Burcon koordynator projektów w Stowarzyszeniu 28+, które na zaproszenie organizatora brały udział w konferencji. Przypominamy że Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach w okresie 1.07.2020 r. – 30.09.2020 r. realizowały inicjatywę pt. „Czekoladowy Zakątek – rozwój Koła Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach poprzez zakup urządzeń gastronomicznych”. Koło Gospodyń na realizację projektu otrzymało dofinasowanie w kwocie 5000,00 zł. Działania projektu opierały się głównie na zakupie despenserów do soków, mleka i pitnej gorącej czekolady oraz organizacji czekoladowych plenerowych stoisk, podczas których uczestnicy wydarzeń lokalnych organizowanych przez Samorząd Gminy Zamość oraz inne instytucje mogli bezpłatnie poczęstować się w/w napojami. Według raportu końcowego z realizacji zadania wynika, że „czekoladowy zakątek” odwiedziło i skorzystało z poczęstunku 440 osób, co kilkakrotnie przewyższa zaplanowaną liczbę bezpośrednich odbiorców projektu. Zrealizowana inicjatywa dla Pań z KGW w Bortatyczach to niewątpliwie możliwość rozwoju instytucjonalnego nie tylko poprzez wzrost zasobów rzeczowych, ale także nabycie nowych umiejętności i doświadczeń, co pozwoli podejmować kolejne działania w przyszłości. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Daria Burcon