Ostatnia sesja Rady Gminy Zamość I kadencji miała miejsce w dniu 26 maja 1994 roku. Trzy tygodnie później, 19 czerwca 1994 roku, miały w Polsce miejsce kolejne wybory samorządowe. W Gminie Zamość wybieraliśmy wówczas 24 Radnych. Pierwszą sesję Rady Gminy Zamość II kadencji wyznaczono na 7 lipca 1994 roku.

Kartka z kalendarza historii Samorządu Gminy Zamość:

 

Radni Rady Gminy Zamość II kadencji lat 1994 – 1998:

 • Jerzy Chróścikowski – Białowola (Przewodniczący Rady Gminy)
 • Janusz Szewera – Lipsko (Vice-Przewodniczący Rady Gminy)
 • Sylwester Dobromilski – Zawada (Vice-Przewodniczący Rady Gminy)
 • Wiesław Pośnik – Sitaniec
 • Gustaw Maziarczuk – Sitaniec
 • Stanisław Dawid – Sitaniec Wolica
 • Aleksander Sagan – Wysokie
 • Ryszard Gliwiński – Bortatycze
 • Kazimierz Jaworski – Bortatycze Kolonia
 • Henryk Okalski – Borowina Sitaniecka
 • Mirosław Brzozowski – Szopinek
 • Stanisław Zasuwa – Jatutów
 • Tomasz Czyżewski – Kalinowice
 • Konrad Kudyk – Pniówek
 • Kazimierz Skiba – Żdanów
 • Alfons Stankiewicz – Skokówka
 • Genowefa Kuźma – Lipsko
 • Jerzy Bondyra – Wólka Wieprzecka
 • Ryszard Bylina – Wychody
 • Ireneusz Ścirka – Płoskie
 • Tadeusz Kostrubiec – Płoskie
 • Wiesław Bondyra – Mokre
 • Zdzisław Czop – Siedliska
 • Mieczysław Maślany – Zawada

Zarząd Gminy:

 • Jerzy Kudyk – Jatutów – Wójt Gminy Zamość
 • Tomasz Czyżewski – Kalinowice – Vice-Wójt Gminy
 • Ryszard Belina – Wychody – Członek Zarządu Gminy do 14.08.1996 r.
 • Tadeusz Kostrubiec – Płoskie – Członek Zarządu Gminy do 14.08.1996 r.
 • Gustaw Maziarczuk – Sitaniec – Członek Zarządu Gminy do 14.08.1996 r.
 • Wiesław Pośnik – Sitaniec – Członek Zarządu Gminy od 11.10.1996 r.
 • Sylwester Dobromilski – Zawada – Członek Zarządu Gminy od 11.10.1996 r.
 • Aleksander Sagan – Wysokie – Członek Zarządu Gminy od 11.10.1996 r.

Skarbnik Gminy: Maria Radlińska

Sekretarz Gminy: Anna Albingier

Przedstawiciel Gminy Zamość w Sejmiku Samorządowym Województwa Zamojskiego:
Stanisław Dawid – Sitaniec Wolica

SOŁTYSI kadencja 1994–1998:

 • Białobrzegi – Jan Kościk
 • Białowola – Tadeusz Olejko
 • Bortatycze – Eugeniusz Cichosz
 • Bortatycze Kolonia – Aneta Skrzypa
 • Borowina Sitaniecka – Teofila Duda
 • Chyża – Barbara Maluga
 • Hubale – Stanisław Świstek
 • Jatutów – Jerzy Szast
 • Kalinowice – Piotr Majdan
 • Lipsko – Andrzej Iwanicki
 • Lipsko Kosobudy – Józef Wnuk
 • Lipsko Polesie – Andrzej Bielak
 • Łapiguz – Krzysztof Rabiega
 • Mokre – Franciszek Antoniuk
 • Pniówek – Maria Wiśniewska
 • Płoskie – Jan Rzemieniuk
 • Siedliska – Zdzisław Czop
 • Siedliska Kolonia – Henryk Bubiłek
 • Sitaniec – Czesław Sokal
 • Sitaniec Kolonia – Piotr Rabiński
 • Sitaniec Wolica – Jan Ścibor
 • Skaraszów – Ryszard Romaszko;
  od 09.02.1997 r. Mieczysław Sadło
 • Skokówka – Adolf Sidor
 • Szopinek – Krzysztof Nowak
 • Wieprzec – Ryszard Kalinowski;
  od 18.12.1996 r. Władysław Samson
 • Wierzchowiny – Kazimierz Krzywonos
 • Wychody – Ryszard Belina;
  od 16.02.1997 r. – Henryk Czochra
 • Wysokie – Ryszard Bożek
 • Wólka Panieńska – Waldemar Turczyn
 • Wólka Wieprzecka – Jerzy Kwaśniewski
 • Zalesie – Stanisław Grześko
 • Zawada – Sylwester Dobromilski
 • Zarzecze – Mieczysław Makowski
 • Zwódne – Andrzej Bondyra;
  od 24.02.1995 r. – Adam Tabuła
 • Żdanów – Mariusz Kopeć
 • Żdanówek – Bogdan Bondyra

Wydarzenia samorządowej kadencji lat 1994–1998:

 • 13.10.1996 r. – uroczyste nadanie imienia Szkole Podstawowej w Wysokiem – im. Edwarda Kasprzysiaka
 • 1997 rok – decyzja o budowie pierwszej w Gminie Zamość sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wysokiem – uroczyste otwarcie sali 24.02.2001 r.
 • 16 i 18 czerwca 1998 r. – ostatnia sesja Rady Gminy Zamość II kadencji.

Zebrał: Ryszard Gliwiński
Wójt Gminy Zamość
16.03.2020 r.