Honorowa zbiórka słodkości „podaj dalej”

556

Honorowi Dawcy we krwi mają pomoc i dzielenie się z potrzebującymi. Ich otwartość i gotowość reagowania na ludzką krzywdę to wzorowy przykład dla innych. Dlatego powstał pomysł na zorganizowanie zbiórki pod hasłem „PODAJ DALEJ”. W myśl tej inicjatywy honorowi dawcy mogą podzielić się otrzymanymi po oddaniu krwi czekoladami, które z kolei trafiać będą do ośrodków opiekuńczych.
W dniu 23 lutego 2020 r. przedstawiciele Klubu Honorowych Dawców Krwi ,,PODALI DALEJ” dobro, którym krwiodawcy podzielili się podczas minionej akcji poboru krwi w Bortatyczach.
Pierwsza zbiórka przyniosła spore efekty, łącznie zebrano 366 czekolad. Z czego 96 sztuk zostało przekazanych dla podopiecznych Domu Dla Matek Z Małoletnimi Dziećmi I Kobiet w Ciąży w Łabuniach. Pozostałe 270 sztuk trafiło do Państwowego Domu Dziecka w Zamościu, skąd część czekolad została przekazana do pozostałych ośrodków opiekuńczych w Zamościu.
Była to pierwsza, ale nie ostatnia taka inicjatywa. Spore zaangażowanie dawców zrodziło potrzebę organizacji zbiórki czekolad na każdej akcji poboru krwi odbywającej się w Gminie Zamość. Planujemy już na stałe wprowadzić taką formę pomocy na przyszłych akcjach.
Z całego serca dziękujemy dawcom za okazane serce. Przekazane dzięki Wam wsparcie w słodkiej formie wywołało uśmiech na wielu twarzach.

Zarząd Klubu HDK