Ferie z Azymutem

383

Przez pięć dni, w okresie ferii zimowych 2020 roku, ponad dwudziestoosobowa grupa zawodników i zawodniczek z Uczniowskiego Klubu Sportowego „Azymut” Siedliska dość aktywnie uczestniczyła w zajęciach zaproponowanych przez klub. W pierwszym tygodniu ferii, oprócz treningów z mapą i kompasem w terenie, wzięła udział w zajęciach z gry w szachy organizowanych przez GOK Gminy Zamość. Pod koniec ferii, po udziale w Mistrzostwach Gminy Zamość w Szachach, młodzi zawodnicy klubu wyjechali na trzydniowe zgrupowanie do Krasnobrodu. Treningi w przepięknych okolicznych lasach uzdrowiska odbywały się dwa razy dziennie. Wielkim przeżyciem dla uczestników był też nocny bieg patrolowy. Podsumowaniem pobytu na zgrupowaniu były zawody sportowe przeprowadzone w niedzielę wokół zalewu. Oprócz zajęć szkoleniowych był też czas na zwiedzanie krasnobrodzkich zabytków i wąwozów.

Na podstawie przesłanych materiałów GOK KC