Dyżury telefoniczne GOPS do godz. 19:00

746

W związku z epidemią COVID-19, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu wprowadza dyżury pracowników socjalnych w godzinach 7:30 – 19:00 pod następującymi numerami telefonów:
(84) 638 20 17,
506 394 179,
506 394 116.

Pracownicy socjalni pełniący dyżury udzielą niezbędnych informacji w związku
z zaistniałą sytuacją.

Jednocześnie informujemy, że specjalistycznego poradnictwa, w tym psychologicznego, dla osób objętych kwarantanną, świadczą niżej wymienione placówki:
1) Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Szczebrzeszynie – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00 – tel. (84) 687 29 58,
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu – od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 19:00, tel. 517 403 129 – dyżur psychologa.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu
Kierownik Kazimierz Seń