Dofinansowanie w konkursie grantowym Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4 w 2020 r. dla Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Zamość

831

W lutym br. Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych ogłosiły konkurs grantowy w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 4” do którego zgłosiły się Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Zamość. Konkurs zakładał wsparcie projektów obejmujących działania w dowolnej ze sfer pożytku publicznego oraz rozwój młodych organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie woj. lubelskiego. O dotacje mogły ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie woj. lubelskiego. Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosiła 5.000 zł. Projekty o dotacje można było zgłaszać w terminie od 1 marca do 31 marca 2020 r. Łącznie do kapituły konkursowej wpłynęło 305 wniosków. Z możliwości ubiegania się o dotację skorzystały Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Zamość zgłaszając swoje pomysły na realizację inicjatyw. Po ocenie merytorycznej na liście 66 dofinansowanych grantów znalazły się:

Koło Gospodyń Wiejskich w Sitańcu z projektem pt. „Kolorowe maseczki w walce z koronawirusem” otrzymując od ekspertów 209 punktów i zajmując 1 miejsce na liście rankingowej. Kwota dofinansowania to 5000,00 zł. Projekt zakłada zakup 2 sztuk maszyn do szycia, 2 sztuk żelazek parowych oraz materiałów niezbędnych do uszycia 6 tysięcy kolorowych maseczek ochronnych wielokrotnego użytku dla dzieci i młodzieży. Maseczki zostaną przekazane do dziecięcych oddziałów lubelskich i zamojskich szpitali. Projekt zostanie zrealizowany w terminie maj – lipiec 2020. Partnerami projektu będą min. Koło Gospodyń Wiejskich w Chyżej, Samorząd Gminy Zamość, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem oraz Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+.

 Koło Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach otrzymując 187 punktów (15 miejsce na liście dofinasowanych wniosków) za projekt pt. „Czekoladowy zakątek – rozwój Koła Gospodyń Wiejskich w Bortatyczach poprzez zakup urządzeń gastronomicznych”. Kwota dofinasowania 5000,00 zł. Celem projektu jest rozwój instytucjonalny KGW w Bortatyczach, a główne jego działanie to zakup dyspenserów do soków, mleka i pitnej czekolady. Zakupiony sprzęt zostanie wykorzystany przez KGW w Boratyczach podczas zajęć świetlicowych oraz innych lokalnych wydarzeń kulturalnych. Czas realizacji projektu to lipiec – wrzesień 2020r. Partnerami projektu będą Samorząd Gminy Zamość, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość z/s w Wysokiem oraz Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, których głównym zadaniem będą działania promocyjno- informacyjne.

Koło Gospodyń Wiejskich w Wysokiem na 31 miejscu na liście z 187 punktami. Tytuł złożonego projektu to „Doposażenie KGW – szansa na rozwój”. Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 3410,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarki laserowej) oraz bezprzewodowych mikrofonów. Zakupiony sprzęt niewątpliwie przyczyni się do rozwoju i wzmocnienia potencjału organizacji. Projekt realizowany będzie w sierpniu 2020 r.

Daria Burcon