Budowa Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu na finiszu

2299

Zakończyła się budowa obiektów Centrum Geoturystycznego w m. Lipsko Polesie, jednego z zadań projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Budynek i teren byłej szkoły podstawowej przeszedł prawdziwą metamorfozę.

Przypomnijmy w dniu 25 lutego 2019 r. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński i Skarbnik Gminy Zamość Maria Zajączkowska podpisali umowę z Wykonawcą robót budowlanych – Zakład Ogólno-Budowlany Adam Strumidło.

W ramach zadania m.in. rozbudowano budynek byłej Szkoły Podstawowej w m. Lipsko Polesie z przeznaczeniem na Centrum Geoturystyczne wraz z uzbrojeniem terenu, budową budynku sanitarno–gospodarczego, budową altany, oraz wykonano roboty związane z rozbiórką istniejących budynków gospodarczych, a także parking. Ponadto zostały także zamontowane słupki do pomiaru ruchu turystycznego. Warto wspomnieć, iż przy Centrum utworzono również ścieżkę przyrodniczą z gigantycznymi modelami fauny i flory Roztocza.
Wartość prac budowlanych wynosi 3 799 838,33 zł brutto, dofinansowanie UE: 2 240 194,28 zł brutto. Odbiór techniczny zrealizowanej inwestycji odbył się w dniu 15.07.2020 r. W tym roku, w ramach ww. projektu planowany jest również zakup wyposażenia Centrum Geoturystycznego: sprzętu komputerowego i multimedialnego, mebli, AGD, rowerów oraz kijków nordic-walking.

Budynek Centrum Geoturystycznego jest w pełni przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne (podjazdy, brak progów, szerokie drzwi, przystosowana toaleta z łazienką). Podjazdy na całym terenie wokół budynku są dostosowane do poruszania się wózków, nie posiadają progów lub krawężników. Wiata turystyczna i budynek gospodarczy są na tym samym poziomie gruntu i zapewniają swobodny dostęp dla wszystkich osób. Przy budynku znajdują się również dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Centrum Geoturystyczne w m. Lipsko Polesie będzie miejscem organizacji m.in. zawodów sportowych, rajdów, festiwali, wycieczek, miejscem promocji i budowania tożsamości regionu Roztocza. Będzie również punktem przyjęć turystów odwiedzających Gminę Zamość i osób korzystających z tras rowerowych po Roztoczu.

Celem projektu „RoweLove Roztocze – razem pomimo granic” jest promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego poprzez działania w infrastrukturę turystyczną, stworzenie produktów turystycznych skutkujących wzmocnieniu powiązań partnerskich oraz poprawie wizerunku i atrakcyjności Roztocza polskiego i ukraińskiego.

Partnerzy projektu:
Polska
-Gmina Zamość (Lider Projektu)
-Województwo Lubelskie
-Roztoczański Park Narodowy

Ukraina
-Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy
-Zrzeszenie Samorządów “Euroregion Karpaty – Ukraina”
-Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej

Zakres projektu po stronie Gminy Zamość obejmuje:
• Budowę Centrum Geoturystycznego w m. Lipsko Polesie oraz budowę dwóch wież widokowych, w miejscowości Lipsko Polesie i Wierzchowiny na trasie ścieżki rowerowej Gminy Zamość.
• Wytyczenie i oznakowanie nowego szlaku rowerowego przebiegającego przez Gminę Zamość jako połączenie z Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza. Pierwszy odcinek szlaku rowerowego nosi nazwę „Traktem Ordynackim”, drugi odcinek „Po wzgórzach Roztocza”.
• Wydanie serii publikacji: Mapa ścieżki rowerowej Gminy Zamość, Broszura informacyjna przyrodniczo-kulturowa Gminy Zamość, Przewodnik przyrodniczo-kulturowy Gminy Zamość, Album przyrodniczo-kulturowy o Gminie Zamość i Roztoczu, Kalendarz przyrodniczo-kulturowy Gminy Zamość.
• Organizacja otwartych wydarzeń transgranicznych (rajd rowerowy, konkursy artystyczne dla dzieci, piknik przyrodniczy, konferencje, warsztaty i spotkania), zakup gadżetów promocyjnych i rekreacyjnych.
• Zakup gadżetów promocyjnych, turystycznych i rekreacyjnych