Harmonogram i ABC segregacji odpadów w Gminie Zamość

7919
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

Co wrzucać do żółtego worka?
(metal i tworzywa sztuczne)

Do worka w kolorze żółtym, który jest przeznaczony na metal i tworzywa sztuczne, możemy wrzucać m.in.:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakrętki,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów),
 • plastikowe torby, worki, reklamówki,
 • folie,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • puszki po konserwach,
 • folię aluminiową,
 • metale kolorowe,
 • kapsle, zakrętki od słoików,
 • zabawki (jeśli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Natomiast do żółtego worka nie wolno wkładać:

 • butelek i pojemników z napojami czy inną zawartością,
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • opakowań po olejach silnikowych,
 • części samochodowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 


 

Co wrzucać do worka zielonego lub białego? (szkło)

Do worka zielonego lub białego wrzucamy dowolny kolor szkła np.:

 • szklane butelki i słoiki po napojach i żywności,
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Natomiast do zielonego lub białego worka nie wolno wkładać:

 • ceramiki i doniczek,
 • porcelany,
 • fajansu,
 • kryształów,
 • szkła okularowego,
 • szkła żaroodpornego,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek, reflektorów,
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • luster, szyb okiennych i zbrojonych,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • termometrów i strzykawek.

 


 

Co wrzucać do niebieskiego worka?
(papier i tektura)

 • opakowania z papieru,
 • karton i tekturę (w tym falistą),
 • katalogi, ulotki,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy,
 • kartki zapisane i zadrukowane,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy, torebki i worki papierowe.

Natomiast do niebieskiego worka nie wolno wkładać:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego czy powlekanego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • artykuły higieny osobistej (np. zużyte pieluchy jednorazowe),
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru,
 • naczyń jednorazowych.

 


 

BIO i odpady zielone w dalszym ciągu należy kompostować. Natomiast w przypadku braku kompostownika powinny one trafić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zamościu (PSZOK).

 


 

Co zrobić z odpadami zmieszanymi i niebezpiecznymi?

To czego nie zdołamy posegregować należy wrzucić do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

W pojemniku na odpady zmieszane nie powinny znaleźć się odpady niebezpieczne czy elektrośmieci i odpady wielkogabarytowe oraz odpady kuchenne.

Przykłady tego, co nie powinno znaleźć się w tym pojemniku:

 • obierki z warzyw i owoców (np. ziemniaków),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane lekarstwa,
 • zużyte świetlówki,
 • odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin),
 • zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady).

Takie śmieci można oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.