43 Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

1189

W dniu 11 lutego 2020 r. upłynął termin przeprowadzenia eliminacji szkolnych do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Głównym celem niniejszego konkursu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z problematyką ochrony przeciwpożarowej i zasadami bezpieczeństwa pożarowego.

Organizatorem OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” był Wójt Gminy Zamość we współpracy z Zarządem Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu, Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Zamość z siedzibą  w Wysokiem oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Płoskiem

Do udziału w eliminacjach gminnych 43 Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zakwalifikowali się niżej wymienieni uczniowie:

Lp. Nazwa Szkoły I grupa wiekowa
(kl. I- VI )
II grupa wiekowa
(kl. VII- VIII
Imię i nazwisko Opiekuna
1 Szkoła Podstawowa w Białowoli 1.Martyna Muszyńska

2.Martyna Cisek

Barbara Bednarczuk
2 Szkoła Podstawowa           w Pniówku 1.Szymon Kudyk

2.Weronika Kudyk

1.Katrolina Wójtowicz

2.Magdalena Pyś

Anna Piłat
3 Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Sitańcu  

1.Mikołaj Pomarański

2.Jan Welcz

Małgorzata Tokarz
4 Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Żdanowie 1.Przemysław Gradziuk

2.Amelia Palonka

1.Dominik Palonka

2.Marcel Mazurkiewicz

Klaudia Radzik
5 Szkoła Podstawowa  im. Papieża Jana Pawła II w Płoskiem 1.Nikola Bergiel

2.Dawid Rek

1.Daniel Bekier

2.Mikołaj Lipczyński

Leszek

Stankiewicz

6 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej 1.Klaudia Lalik

2.Michał Olejarczuk

1.Marek Makowski

2.Maksymilian Wróbel

Jolanta Sokołowska
7 Szkoła Podstawowa w Mokrem —-

 

1.Patrycja Malinowska

2.Marcin Antoniuk

Tomasz Zaręba
8 Szkoła Podstawowa im. Edwarda Kasprzysiaka w Wysokiem 1.Piotr Sobczyński

2.Mikołaj Marczuk

3.Kacper Ciurysek

1.Magda Walkowska

2.Martyna Czerniec

Tomasz Miazga
9 Zespół szkół i Przedszkola w Kalinowicach 1.Amelia Bortacka

2.Daniel Waszczuk

1.Julia Mazur

2.Bartłomiej Dżygało

Jerzy Okoń
10 Szkoła Podstawowa  im. Marii Konopnickiej w Zawadzie 1.Bartosz Wróbel

2.Przemysław Orzechowski

1.Amelia Karaś

2.Wojciech Wasylko

Anita

Gorzkowska

 

W dniu 4 marca 2020 r. w Świetlicy Wiejskiej, w miejscowości Płoskie  odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

Zebranych powitali Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu Druh Piotr Koczułap oraz Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński. Następnie Komendant Gminny OSP Druh Tomasz Bosiak, pełniący funkcję przewodniczącego komisji konkursowej OTWP zapoznał uczestników z regulaminem i przebiegiem turnieju.

W eliminacjach gminnych udział wzięło 33 uczestników, w tym: w grupie I- 15 osób i w grupie II -18 osób. Uczestnicy Turnieju mieli do wypełnienia test jednokrotnego wyboru w ilości 30 pytań dla grupy I i 35 pytań dla grupy II.

Po napisaniu testu uczniowie wraz z Opiekunami udali się do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, gdzie dzięki uprzejmości Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej mieli okazję zapoznać się z pracą Ratowników z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej. Uczestnikom zaprezentowano sprzęt jaki jest wykorzystywany przez Zamojskich Ratowników z JRG do działań ratowniczo- gaśniczych. Do naszych uczestników dołączył pułkownik pożarnictwa w stanie spoczynku, jednocześnie Honorowy Obywatel Gminy Zamość Pan Mieczysław Skiba. Następnie uczestnicy powrócili do Świetlicy Wiejskiej w Płoskiem, gdzie komisja konkursowa czekała już z rozstrzygnięciem wyników. Pan Mieczysław Skiba płk pożarnictwa tradycyjnie opowiedział „Balladę o Nieznanym Strażaku”, po czy nastąpiło odczytanie wyników i wręczenie nagród, upominków i podziękowań.

W I grupie wiekowej (kl. I- VI SP) miejsca finałowe zajęli: I miejsce ( 25 pkt) – Martyna Muszyńska ze Szkoły Podstawowej w Białowoli, II miejsce (23 pkt) Bartosz Wróbel ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zawadzie, miejsce III ( 22 pkt) Michał Olejarczuk ze Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej.

W II grupie wiekowej (kl. VII- VIII) miejsca finałowe zajęli: I miejsce ( 29 pkt)- Patrycja Malinowska ze Szkoły Podstawowej w Mokrem, II miejsce ( 25 pkt)- Marcin Antoniuk ze Szkoły Podstawowej w Mokrem, miejsce III ( 22 pkt) Julia Mazur z Zespołu Szkoły i Przedszkola w Kalinowicach.

Na zakończenie spotkania Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu Druh Piotr Koczułap w Zamościu oraz Pan Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, złożyli gratulacje Uczestnikom, podziękowania Opiekunom, Współorganizatorom oraz Wszystkim, którzy się przyczynili do organizacji i przebiegu OTWP.

Finalistki – Martyna Muszyńska i Patrycja Malinowska reprezentować będą Gminę Zamość na eliminacjach powiatowych OTWP. Obydwie finalistki należą do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, są córkami Strażaków Ochotników, którzy biorą udział  w akcjach ratowniczo- gaśniczych.

Bożena Kozioł
Zdjęcia: Krzysztof Czerwieniec