30 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej

876

30-letnia działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej jest pewnego rodzaju wizytówką tradycji, która mimo upływu czasu i nadchodzących wraz z postępem zmian, została zachowana dzięki kultywowaniu ludowych wartości. Wartości tak często podkreślanych w tym szczególnym roku, w którym Jubileusz Koła zbiega się z jubileuszem 30. rocznicy istnienia samorządu w Polsce. 30 lat samorządności to 3 dekady ogromnej pracy mieszkańców i samorządowców z polskich regionów, miast, miasteczek i wsi. Dlatego warto w tym czasie podkreślić istotny wkład oraz ogrom włożonej pracy w krzewienie idei samorządowej przez aktywne społecznie Panie z Wólki Wieprzeckiej.

Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej rozpoczęło swoją działalność 16 maja 1990 r. Założycielką była przodująca wówczas miejscowa działaczka, Zofia Korona, która pełniła tę funkcję nieprzerwanie przez 18 lat. Na następne 9 lat przewodnictwo przejęła Maria Listopad, a od 2 lat Kołem kieruje Urszula Kyc, kontynuując z zapałem dzieło poprzedniczek.
Obecnie w gronie Gospodyń Wólki Wieprzeckiej znajduje się 20 osób. Panie bardzo chętnie włączają się do organizacji różnych przedsięwzięć okolicznościowych. Wspólnie z Radą Sołecką i Sołtysem inicjują takie wydarzenia, jak sołeckie obchody Dnia Dziecka, Dnia Matki, spotkania opłatkowe, inicjatywy lokalne skierowane do społeczności wiejskiej, festyny oraz różnego typu biesiady, które uświetniają kulinarnie i wokalnie, bo warto tu wspomnieć, że działalność Koła jest nierozerwalnie związana z funkcjonowaniem zespołu śpiewaczego „Roztoczanki”, który powstał wraz z Kołem, ale o tym „bliźniaczym” jubileuszu traktuje osobny artykuł.
Zorganizowane kobiety z Wólki Wieprzeckiej często uczestniczą w różnych szkoleniach, kursach, pokazach, wyjazdach studyjnych czy wycieczkach krajoznawczych. Zawsze otwarte na ludzkie potrzeby, z zapałem angażują się w akcje charytatywne czy zbiórki. Kiedy zachodzi potrzeba reprezentowania Sołectwa lub Gminy, Panie ochoczo biorą udział w różnorakich wydarzeniach. Koło czynnie uczestniczy w dożynkach gminnych, powiatowych oraz diecezjalnych. Podczas Dożynek prezentuje zarówno dorobek artystyczny, jak i dorobek swojego Sołectwa. Co roku można podziwiać przepiękne wieńce dożynkowe z Wólki Wieprzeckiej, które niejednokrotnie doceniano w konkursach. Podczas uroczystości dożynkowych Koło za każdym razem przygotowuje barwne, przykuwające wzrok, bogate w tradycje, stoisko sołeckie, gdzie wystawia najznakomitsze potrawy przygotowane ze szczególnym zamiłowaniem.
Wielką pasją członkiń Koła zawsze był śpiew, dlatego też razem z Kołem powołano zespół śpiewaczy „Roztoczanki”, który do dziś ubarwia swoimi występami wydarzenia, nie tylko gminne, ale i powiatowe czy wojewódzkie. Kolejna pasja Gospodyń to gotowanie. Zarówno działalność na scenie, jak i w kuchni, ma na celu kultywowanie tradycji, dlatego specjalnością Koła są regionalne potrawy, które członkinie odtwarzają w oparciu o zwyczaje ludowe. Dzięki kultowym przepisom Gospodynie zdobyły dla Koła sporo laurów, np. I miejsce w konkursie na potrawy z kaszy i kapusty, organizowanym podczas lokalnego wydarzenia „Spotkanie kulinarne z Dusiołkiem”. Poszczycić się mogą również zajęciem II miejsca w konkursie na najlepszą szarlotkę w powiecie zamojskim – „Szarlotka Babuni” zdobyła nagrodę podczas Trzeciego półfinału konkursu „Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa”. Z kolei Ich słynny deser pod nazwą „Roztoczański Las” zajął II miejsce w tegorocznym konkursie „Deserowe Smaki Regionu” podczas wojewódzkiego wydarzenia „Lato z TVP3” w Urszulinie.
W swoim dorobku posiadają tak wiele…. Ogrom ich pracy oraz zaangażowanie w życie lokalne odzwierciedlają liczne dyplomy, wyróżnienia, nagrody, skrzętnie i pięknie udokumentowane w kronikach, prowadzonych nieustannie od samego początku.
W 1918 r. organizacje kobiet wiejskich w Polsce przyjęły wspólne nazewnictwo: „Koło Gospodyń Wiejskich”. Działalność zrzeszonych lokalnie kobiet pod tak wymowną nazwą kryje w sobie ogromne znaczenie dla rozwoju Polskiej Wsi. Świętując wspólnie okrągłą rocznicę istnienia Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej, życzymy przede wszystkim, aby zaangażowanie o dbałość i zachowanie naszej rodzimej tradycji towarzyszyło Paniom w dalszej działalności oraz przynosiło radość z realizowanych przedsięwzięć.

UGZ: MJ-S. Foto: GOK KC.

 


 

Wierszowany odczyt Bożeny Koczułap podczas spotkania jubileuszowego KGW
Wólka Wieprzecka i zespołu „Roztoczanki” w świetlicy wiejskiej dnia 10.10.2020 r.

30 lat minęło jak z bata strzelił
i mamy znów swój kolejny jubileusz,
ale wracając do tych minionych lat,
po których został na zdjęciach ślad,
te młode twarze, uśmiech i chęci
do dzisiaj tkwią tu w naszej pamięci.
Karty kroniki je zapisały,
by wszyscy mile to wspominali.
Trzeba dziś wspomnieć Zosię Koronę,
dzielną kobietą w tamtych latach była,
bo właśnie Ona to Koło założyła
i jego Przewodniczącą była.
Postawą, werwą i darem przekonywania
zachęcała nas wszystkich do działania.
Nie tylko działać, lecz śpiewać też chciała,
samodzielnie słowa piosenek pisała.
Dziewczyny młode, piękne, wesołe
do śpiewu chęci zaraz nabrały,
swą okolicę roztoczańską rozsławić chciały,
dlatego też zespół „Roztoczankami” nazwały.
Pani Zosia te chęci szybko doceniła,
wraz z mężem ludowe stroje poszyła,
by mogły pięknie się prezentować
i Gminę Zamość wszędzie promować.
Rozgłos szybciutko sobie zyskały
i wszystko w kronice swej zapisały.
Dzisiaj oglądać, wspominać aż miło,
gdzie to się razem śpiewać jeździło.
Rok 2008 przyniósł nam zmiany:
pałeczkę od Zosi Marysia przejęła.
Cały dorobek pielęgnowała
i nadal do społecznego działania zachęcała.
Lepsze już warunki i możliwości
stworzyły wiele nowych pomysłów.
Dziewczyny nadal chętnie się rwały
do wspólnego śpiewu i działalności.
Marysia prawie 10 lat prowadziła,
na wszelkie wyzwania otwarta była.
Do dzisiaj scala swój zespół śpiewaczy
i Koło zachęca do wspólnej pracy.
Trzeba też przyznać z wielkim szacunkiem,
staż ma najdłuższy Marysia nasza.
Ona najbardziej wszystko pamięta,
a w swym działaniu jest nieugięta.
Wiele też różnych trudności było,
nieraz do sprzeczek też dochodziło.
Nigdy się nie da wszystkim dogodzić,
jednak umiała wszystko złagodzić.
Zrobiła ciasto, kawę na powitanie,
wnet wrócił humor i wspólne śpiewanie.
Wszyscy ją za to dziś szanujemy
i w jej działaniu dopingujemy.
W roku 2017 zmiana nastała,
szefową Koła Ula została.
Mówimy o niej „to super babka”,
młoda, wesoła, do pracy skora,
stara się, rzuca na wszystkie strony,
zawsze ma nowych pomysłów tony.
I zaraz o wszystkim nas informuje,
prosi, przeprasza i wysłuchuje.
Jej zachowanie nam imponuje.
Dlatego wszyscy dobrze się czują,
Jej uśmiech, żarty i dobre słowa
topią w nas lody i wraca zgoda.
Gdy na zebraniach bywa nas mało,
Przewodniczącej na płacz się miało.
A kiedy była nas pełna sala,
Pani Urszula chodzi jak lala.
Przez te zebrania różnie bywało,
mąż stracił humor, dzieci już spały.
Bo kiedy mama zebranie miała,
to o rodzinie zapominała.
Czasami dosyć ma już wszystkiego,
bo teraz Koło „firmą” się stało,
wiadomo, w Agencji się zarejestrowało.
Rozliczyć się musi także w terminie,
czasami płakać chce się dziewczynie.
Jakby też mało było wszystkiego,
to jeszcze wirus straszny się wkręcił,
wszystko zatrzymał, świat stanął w miejscu.
My się tak łatwo nie poddajemy,
wszelkie zadania podejmujemy
i do konkursów chętnie stajemy,
desery i ciasta przygotowujemy.
Z „Roztoczankami” do Urszulina
Gosposie z Koła daleko jeździły.
Roztoczańskim deserem ludzi olśniły.
No i proszę: drugie miejsce wywalczyły.
Szarlotka w Zamościu furorę zrobiła,
też drugie miejsce dla Koła zdobyła,
aż Delegacja po nagrodę do Lublina jeździła.
I co ciekawe, Panią Agatę Dudę na żywo zobaczyła.
Dożynki zdalne też się odbyły.
Wieniec, stoisko przygotowane,
głosy także zostały oddane.
A więc wszystkie zadania na rok wykonane.
Jak widać ten covid nie mógł nam przeszkodzić,
bo nawet i Jubileusz udało się nam zrobić.
Dzisiaj z tego miejsca naszym miłym gościom
i panom „ShowMenom” serdecznie dziękujemy,
że tu z nami byli i dla nas śpiewali.
Ja już wreszcie kończę to swoje czytanie,
bo chyba tu ranek nas dzisiaj zastanie,
ale powiem jeszcze i chyba nie skłamię:
Jak długo Koło nasze królować tu będzie,
tak zawsze we wsi wesoło też będzie.
Bo gdyby Koło działać przestało,
to by tu w Wólce nic się nie działo!

 


 

Kalendarium najważniejszych/najciekawszych wydarzeń w działalności KGW w Wólce Wieprzeckiej

 • 16.V.1990r. – Koło Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej rozpoczęło swoją działalność. Pierwszą Przewodniczącą została założycielka Koła Pani Zofia Korona.
 • VIII.1994r. – Udział Koła w Dożynkach Diecezjalno – Wojewódzkich w Tomaszowie Lubelskim.
 • 10.IX.1995r. – Dożynki Diecezjalno–Wojewódzkie w Hrubieszowie. Delegacja Koła Gospodyń Wiejskich w korowodzie dożynkowym.
 • 7.IX.1997r. – Delegatki Koła z wieńcem dożynkowym w formie kosza na Dożynkach Diecezjalno-Wojewódzkich w Sitnie.
 • VII.1998r. – Udział członkiń Koła z wyjazdem studyjnym w Kazimierzu Dolnym.
 • 5.IX.1999r. – Wyróżnienie w konkursie na wieniec dożynkowy w I Powiatowych Dożynkach w Klemensowie.
 • 3.IX.2000r. – II Powiatowe Dożynki w Nieliszu. Dyplom za zajęcie II miejsca w kategorii „Wieńca Współczesnego” w konkursie na wieniec dożynkowy.
 • 20.VII.2000r. – Uroczyste uhonorowanie Pani Zofii Korony medalem „ORDER SERCA – MATKOM WSI” jako symbol uznania za aktywność społeczno–zawodową w środowisku wiejskim.
 • XI.2000r. – Dyplom dla Koła Gospodyń Wiejskich za udział w konkursie na wieniec dożynkowy podczas II Dożynek Gminy Zamość w Wólce Wieprzeckiej.
 • 2.IX.2001r. – III Dożynki Powiatowe w Żdanowie. Zajęcie III miejsca w kategorii „Wieńca Współczesnego” w konkursie na wieniec dożynkowy.
 • VIII.2002r. – IV Dożynki Powiatowe w Mokrem. Wyróżnienie w konkursie na wieniec dożynkowy.
 • 22.VIII.2004r. – Dożynki Gminne w Płoskiem. Podziękowania dla KGW za przygotowanie wieńca dożynkowego.
 • VIII.2004r. – VI Dożynki Powiatowe w Szczebrzeszynie – Nagroda oraz wyróżnienie za udział w konkursie na wieniec dożynkowy.
 • 5.IX.2004r. – Udział w Dożynkach Wojewódzkich w Zamościu.
 • III.2005r. – Wyróżnienie w konkursie na stroik wielkanocny pod patronatem Wójta Gminy Zamość.
 • III.2006r. – Uczestnictwo w uroczystości Gminnego Dnia Kobiet w Żdanowie.
 • 5.IV.2006r. – Wyróżnienie w konkursie na „Najurodziwszy Koszyk Wielkanocny” pod patronatem Wójta Gminy Zamość.
 • VIII.2006r. – Udział oraz pomoc w organizacji II święta Konia Orientalnego na Kresach w Wólce Wieprzeckiej.
 • 27.VIII.2006r. – VIII Dożynki Powiatowe w Klemensowie. Wyróżnienie za udział w konkursie na wieniec dożynkowy.
 • 3.IX.2006r. – Dożynki Gminne w Bortatyczach. Dyplom dla sołectwa Wólka Wieprzecka za prezentację stoiska dożynkowego.
 • XII.2006r. – Wyróżnienie w Gminnym Konkursie „W Święta Bożego Narodzenia”.
 • 29.III.2007r. – Wyróżnienie w kategorii „stroik” w Gminnym konkursie „Stroiki, Palmy i Pisanki Wielkanocne”.
 • VII.2008r. – Dyplom dla Przewodniczącej Pani Marii Listopad za udział w konkursie „Sołectwo na widokówkę” w kategorii „najpiękniejsza posesja”
 • 29.VI.2008r. – Lipskie Lato Kulturalne Gminy Zamość – udział w konkursie kulinarnym na „najsmaczniejsze ciasto lata”.
 • XII.2008r. – Udział w Gminnym Konkursie na potrawy wigilijne.
 • 6.IX.2009r. – Dożynki Gminy Zamość w Wólce Wieprzeckiej. Udział oraz pomoc w organizacji.
 • 23.V.2010r. – Jubileusz 20 – lecia KGW w Wólce Wieprzeckiej i zespołu Roztoczanki.
 • 31.V.2012r. – Spotkanie z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Organizacja inicjatywy.
 • 3.V.2013r. – 50 lat OSP Wólka Wieprzecka. Organizacja Jubileuszu.
 • 11.I.2015r. – Spotkanie opłatkowe w Skaraszowie. Organizacja wydarzenia.
 • 6.I.2016r. – Udział delegacji w Orszaku Trzech Króli.
 • 7.II.2016r. – Obchody jubileuszu 25-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej i zespołu „Roztoczanki”.
 • 9 II 2016r. – Udział w akcji charytatywnej „Dar Serca”
 • III.2016r. – Uroczystość Niedzieli Palmowej w parafii pw. Św. Andrzeja Boboli. Udział w konkursie na najpiękniej ozdobione palmy, przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu parafii.
 • 23.VII.2016r. – Światowe Dni Młodzieży w Zamościu. Przygotowanie poczęstunku w formie tradycyjnych regionalnych potraw dla uczestników wydarzenia.
 • 28.VIII.2016r. – Udział delegacji Koła Wólka Wieprzecka w Dożynkach Powiatu Zamojskiego w Żukowie.
 • 10‑11.IX.2016r. – Uczestnictwo członkiń Koła w Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu.
 • II.2017r. – Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+. Pomoc w organizacji spotkania.
 • 22.VI.2017r. – Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej. Pomoc w organizacji uroczystości.
 • 16.VII.2017r. – Wydarzenie plenerowe „Folkowisko” w Wierzchowinach. Delegacja sołectwa Wólka Wieprzecka podczas prezentacji „strachów na wróble”.
 • 6.I.2018r. – Organizacja Sołeckiego Spotkania Opłatkowego w Wólce Wieprzeckiej.
 • III.2018r. – Udział w konkursie na „najpiękniejszą palmę” podczas uroczystości Niedzieli Palmowej w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Kosobudach.
 • 22.VII.2018r. – Prezentacja sołectwa podczas wydarzenia plenerowego „Folkowisko” w Wierzchowinach. Udział w konkursie na „najpiękniejszy korowaj”.
 • 8‑9.IX.2018r. – Delegacja Koła na VIII Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu.
 • XII.2018r. – Rejestracja Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Wieprzeckiej w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • 27.I.2019r. – Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+. Udział oraz pomoc w organizacji wydarzenia.
 • 3.III.2019r. – Święto Dnia Kobiet w Wólce Wieprzeckiej. Organizacja wydarzenia.
 • 25.V.2019r. – „Spotkanie kulinarne z Dusiołkiem” w Wólce Wieprzeckiej. Otrzymanie I miejsca w konkursie na potrawy z kaszy i kapusty.
 • 28.VII.2019r. – Wydarzenie plenerowe FOLKOPOLKA w Wólce Wieprzeckiej. Pomoc w organizacji wydarzenia oraz udział Koła w paradzie barwnych, słomianych kogutów.
 • 9.XI.2019r. – Udział Pań KGW Wólka Wieprzecka w warsztatach „Anioły na desce” organizowanych przez Stowarzyszenie 28+.
 • 3.XII.2019r. – Warsztaty carvingu, czyli wykonywania dekoracji z owoców oraz warzyw z Panią Niną Drozdowską.
 • III-IV.2020r. – Zaangażowanie członkiń Koła w akcję szycia maseczek ochronnych, zorganizowaną przez Stowarzyszenie 28+. w związku z pandemią COVID-19.
 • VI.2020r. – Koło podjęło wyzwanie w ramach inicjatywy pomocy potrzebującym #gaszynchalenge.
 • 10.VII.2020r. – Zdobycie II miejsca w konkursie na najlepszą szarlotkę w powiecie zamojskim. „Szarlotka Babuni” zdobyła nagrodę podczas trzeciego półfinału konkursu „Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa”.
 • 25.VII.2020r. – Zajęcie II miejsca za deser „Roztoczański Las” w konkursie „Deserowe Smaki Regionu” podczas wydarzenia „Lato z TVP3”. Udział delegacji w Zjeździe Gospodyń Wiejskich z Lubelszczyzny w Urszulinie.
 • VIII-IX.2020r. – Zdalne Dożynki Gminy Zamość. Udział Koła w konkursach na „Najpiękniejszą Dożynkową Prezentację Sołectwa Gminy Zamość” oraz „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy Gminy Zamość”.