Zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z terenu Gmin Stary Zamość i Zamość

1375

W dniu 9 czerwca 2019 r. na obiekcie sportowym w miejscowości Wierzba, Gmina Stary Zamość odbyły się międzygminne zawody sportowo – pożarnicze dla jednostek OSP z Gminy Stary Zamość i Zamość.

Gminę Stary Zamość na zawodach reprezentowało 8 drużyn męskich, z Gminy Zamość do sportowej rywalizacji przystąpiło 12 sekcji męskich i 2 sekcje kobiet.

Zawody rozpoczęły się złożeniem meldunku Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Starym Zamościu Druhowi Wacławowi Mrozowi o gotowości bojowej drużyn do rozpoczęcia zawodów przez Komendanta Gminnego OSP Gminy Stary Zamość Druha Stanisława Dusznika.

W gronie licznych kibiców obecni byli min. płk pożarnictwa Pan Mieczysław Skiba, Starosta Powiatu Zamojskiego Pan Stanisław Grześko, Komendant Miejski PSP w Zamościu st. bryg. Jacek Sobczyński, Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Zamościu Druh Piotr Koczułap, Komendant Gminny OSP Gminy Zamość Druh Tomasz Bosiak oraz Prezesi, Naczelnicy, Strażacy Ochotnicy i liczne grono Sympatyków Straży .

W wyniku zaciętej rywalizacji, pod czujnym okiem Sędziego Głównego zawodów kolejność czołowych miejsc przedstawia się następująco:

Lp. Nazwa OSP Nr startowy Sztafeta

czas

Bojówka

czas

Łącznie pkt Zajęte

Miejsce

1. Płoskie 9 43,88 31,44 75,32 I
2. Sitaniec 17 48,24 32,46 80,70 II
3. Białowola 11 47,07 34,33 82,40 III

 

Lp. Nazwa OSP- drużyny kobiet Nr startowy Sztafeta

czas

Bojówka

Czas

Łącznie

pkt

Zajęte

Miejsce

1. Bortatycze 2   49,09 38,80 89,89 I
2. Wólka

Wieprzecka

1 52,08 44,46 97,54 II

Wszystkie drużyny z Gminy Zamość dodatkowo przystąpiły do konkurencji musztry.

W Gminie Stary Zamość miejsca na podium zajęły: I miejsce – OSP Chomęciska Duże, II miejsce – OSP Wierzba , miejsce III- OSP Nowa Wieś.

Nad przebiegiem i ocenie zawodów sportowych czuwała Komisja Sędziowska Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu pod przewodnictwem Głównego Sędziego mł. bryg. Dominika Kukułowicza.

Na zakończenie zawodów w swoim wystąpieniu Wójt Gminy Stary Zamość Pan Waldemar Raczyński pogratulował zajętych miejsc, podziękował Wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia zawodów. Do tych słów przyłączył się także Wójt Gminy Zamość Pan Ryszard Gliwiński, który zaprosił Strażaków z Gminy Stary Zamość na zawody międzygminne do naszej Gminy, które odbędą się w roku przyszłym.

Zwycięzcy gminnych zawodów OSP z roku bieżącego – OSP Płoskie oraz z roku ubiegłego – OSP Sitaniec reprezentować będą naszą Gminę na zawodach powiatowych, które odbędą się w dniu 7 lipca 2019 r. w miejscowości Szczebrzeszyn.

Bożena Kozioł