Zawada ma nowe oświetlenie uliczne

441
© autorzy OpenStreetMap

Gmina Zamość zrealizowała inwestycje pn. budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej wewnętrznej w m. Zawada (osiedle za kółkiem rolniczym).

W zakres inwestycji weszło wykonanie odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej wewnętrznej na działkach 228/1, 325, 317, 440/3, 440/17, 440/29, 440/51, 440/61, 440/39 o długości ok. 450 m.b. wraz z instalacją 13 opraw oświetleniowych na słupach oświetleniowych. Całkowity koszt zrealizowanego zadania to 45 568,02 zł w tym 45 000 zł to środki funduszu sołeckiego Sołectwa Zawada.