Zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne

930

Mając na względzie zagrożenia, jakie mogą nieść ze sobą działania szkodliwego pola elektromagnetycznego emitowanego przez telefony komórkowe, a także routery WI FI i inne urządzenia elektroniczne, zamieszczamy informacje dotyczące tego zagadnienia.

Apel naukowców   Zasady bezpiecznego korzystania