Zapraszamy na kajaki

785

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” zakończyła realizację projektu współpracy „Rozwój i promocja turystyki kajakowej na rzece Wieprz”. W ramach projektu na roztoczańskim odcinku Wieprza powstały altany wypoczynkowe dla turystów. Wydany został także przewodnik „Kajakiem po rzece Wieprz” opisujący Wieprz od okolic Krasnobrodu do ujścia do Wisły w Dęblinie.
To ponad 300 km rzeki dostępnej dla turystyki kajakowej.

Przewodnik można bezpłatnie otrzymać w Biurze LGD w Zamościu przy ul. Partyzantów 3/218. Serdecznie zapraszamy !!!