Z wizytą na Suwalszczyźnie

254

Delegacja Gminy Zamość gościła w Gminie Suwałki na zaproszenie tamtejszego Wójta. Pięć lat temu obie Gminy podpisały umowę partnerską, co pozwoliło zrealizować wówczas wspólny dla pięciu Gmin duży projekt „unijny”. Niewykluczone, że tegoroczne spotkanie zainicjuje kolejne wspólne działania, zwłaszcza że w przyszłym roku przypada ważny Jubileusz 30-lecia Samorządów Gminnych w Polsce.

Tłem spotkania przedstawicieli Gmin partnerskich były m.in. Dożynki Gminy Suwałki, które odbywały się w Przebrodzie dnia 18.08.2019 r. Gmina Suwałki jest jedną z pięciu partnerskich Gmin, które zrealizowały kilka lat temu wspólny projekt „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”. Wtedy projekt zainicjował współpracę Gmin Zamość, Suwałki, Ełk, Hrubieszów i Sanok. Tegoroczne wizyty i rozmowy niedawnych współrealizatorów wspomnianego projektu również mogą zaowocować wspólnymi przedsięwzięciami. Delegacji naszej Gminy przewodzili m.in. Konrad Dziuba z Urzędu Gminy Zamość i zarazem Radny Rady Powiatu Zamojskiego oraz Anna Bartoń – Przewodnicząca Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Gminy Zamość. Wizyta rozpoczęła się od powitania w Urzędzie Gminy Suwałki, gdzie obok gospodarzy zgromadzili się przedstawiciele partnerskiej Gminy Ełk, Komitetu Wykonawczego Rejonu Oszmiańskiego z Białorusi, Samorządu Rejonu Wileńskiego z Litwy oraz Samorządu Mariampola z południowej części Litwy, którego okręg sąsiaduje z polską Suwalszczyzną. Wójt Gminy Suwałki Zbigniew Mackiewicz przedstawił wszystkich delegatów, inicjując dyskusję i wymianę doświadczeń. Potem Gospodarze zaprosili gości do Suwalskiego Domu Kultury na koncert muzyki patriotycznej i ludowej. Kolejny dzień wizyty wiązał się z udziałem naszej Delegacji w uroczystościach dożynkowych Gminy Suwałki. W sołectwie Przebród obchody święta rolników rozpoczęto barwnym korowodem, potem była Msza św., po której kolejno występowały lokalne zespoły artystyczne. W trakcie Dożynek przedstawicie Delegacji Gminy Zamość przekazali na ręce Wójta Zbigniewa Mackiewicza chleb dożynkowy, dziękując za gościnę i wręczyli również oficjalne zaproszenie od Wójta Gminy Zamość na nasze gminne Dożynki, które zaplanowano 2 tygodnie później. Gmina Suwałki potwierdziła zamiar wysłania swojej Delegacji do Gminy Zamość więc już wiadomo, że tegoroczne Dożynki w Łapiguzie (1.09.2019 r.) będą tłem do spotkania się samorządowców z co najmniej czterech Gmin: Zamość, Suwałki, Sanok i Kamionka.

UGZ: MJ-S