Warsztaty dla klas starszych na UMCS podczas Światowego Dnia Ziemi

632

Uczniowie klasy V, VII i VIII Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej wzięli udział w warsztatach „Meteorologia dla opornych, czyli jak nie żałować, że parasol został w domu”, zorganizowanych przez UMCS w Lublinie. Zajęcia prowadzone były przez pana Mateusza Kapitana, który okazał się być wielkim pasjonatem zjawisk atmosferycznych. Warsztaty poświęcone były szeroko pojętej meteorologii. Młodzież dowiedziała się, które chmury powodują deszcz, a które zapowiadają ładną pogodę, co zwiastują niże i wyże baryczne, jakie znaczenie może mieć różowy kolor nieba oraz jaką pogodę przynoszą poszczególne masy powietrza i fronty atmosferyczne. Na koniec uczniowie mogli wziąć udział w quizie i wygrać różnorodne nagrody.
Drugim punktem programu były zajęcia „Gatunki rzadkie, zagrożone i chronione na siedliskach antropogenicznych”, które poprowadziła dr Małgorzata Wrzesień. Opowiadała jaki wpływ ma człowiek i jego działalność na świat fauny i flory. Wytłumaczyła młodzieży co oznaczają terminy: takson i gatunki rzadkie. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia prezentacji dotyczącej gatunków zagrożonych i chronionych, a ponadto mogli przejrzeć Czerwoną Księgę Roślin. Wszyscy otrzymali broszurki z ekologicznym komiksem.

Zespół redakcyjny