W drodze do wolności – listopadowe spacery po Zamościu

201

W ramach gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość zaprasza grupy zorganizowane na spacery z przewodnikiem po Starym Mieście w Zamościu. Każdy spacer jest opatrzony tytułem „W drodze do wolności – listopadowe spacery po Zamościu”. W trakcie spaceru grupa pozna historię miasta, jego mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc i obiektów związanych z działaniami niepodległościowymi Polaków, walką z zaborcą i okupantem.

Spacery odbędą się w listopadowe soboty w następujących godzinach:
• Spacer poranny – godzina rozpoczęcia 9:00 – TERMIN I
• Spacer południowy – godzina rozpoczęcia 12:00 – TERMIN II

– Miejsce początkowe: Pomnik Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet przy ul. Partyzantów w Zamościu.
Czas trwania spaceru: ok 2 h.

Uczestnicy we własnym zakresie uiszczają opłaty do ewentualnie zwiedzanych obiektów (Katedra Zamojska, Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał”) oraz ubezpieczenie NNW (istnieje możliwość rozbudowania programu spaceru o zwiedzanie ekspozycji w pawilonie pod kurtyną Muzeum Fortyfikacji i Broni „Arsenał”).

Oferta skierowana jest w szczególności do organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Zamość. Bardzo prosimy zgłaszać zorganizowane grupy (osobiście lub mailowo) do biura administracji Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, pokój 26, e-mail: m.misztal@nullgminazamosc.pl – w terminie co najmniej 7 dni przed planowaną datą spaceru. Liczba zgłoszeń jest ograniczona. Stosowny druk zgłoszenia jest do pobrania na www.gminazamosc.pl lub w w/w biurze administracji GOK-u. O udziale w spacerze w wybranym terminie decyduje kolejność zgłoszeń oraz uzyskanie potwierdzenia organizatora. Więcej informacji pod nr tel. (84) 627 00 83.

Organizator zapewnia obsługę przewodnika. Optymalna liczebność grupy zawiera się w przedziale od 10 do 50 osób. Istnieje możliwość łączenia mniej licznych grup. Spacery odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

Serdecznie zapraszamy.

Zgłoszenie