Uroczyste otwarcie powiatówki

800

Symboliczne przecięcie biało czerwonej szarfy otworzyło przebudowaną drogę powiatową nr 3247L na odcinku Kalinowice–Krasnobród. Inwestycja została zrealizowana z udziałem finansowym środków Unii Europejskiej, a także Powiatu Zamojskiego i trzech Gmin: Adamów, Krasnobród i Zamość.

W ramach inwestycji przebudowano odcinek drogi o długości 19,2 km od drogi krajowej nr 17 w Kalinowicach (Gmina Zamość) do Maciejówki (Gmina Krasnobród). Ponadto, wykonano m.in. przebudowę skrzyżowań z innymi drogami powiatowymi, gminnymi i wewnętrznymi, przebudowano wjazdy na przylegające nieruchomości oraz wybudowano lub przebudowano chodniki o łącznej długości 8,7 km. W granicach Gminy Zamość przebudowano odcinek drogi o długości 7,87 km od Kalinowic przez Pniówek i Białowolę do Zalesia. Przebudowa objęła również most na rzece Łabuńce w Pniówku. Powstało także rondo w Białowoli i przebudowano oraz zbudowano łącznie ponad 5 km chodników. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robot Drogowych Sp. z o.o. w Zamościu. Drogowcy realizowali to zadanie w latach 2018-2019. Koszty inwestycji wyniosły ok. 21 mln złotych, w tym: dofinansowanie unijne wyniosło blisko 8,8 mln zł, a Powiat Zamojski przeznaczył na ten cel ponad 6 mln zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane we współpracy z trzema Gminami, po terenie których przebiega przebudowana droga. Ich udział finansowy był następujący: Gmina Zamość – ponad 2,7 mln zł, Gmina Adamów – ponad 2,2 mln zł, Gmina Krasnobród – ponad 1,1 mln zł. Uroczyste otwarcie gotowej drogi odbyło się 4 grudnia 2019 r. na rondzie w Białowoli z udziałem przedstawicieli zaangażowanych samorządów, spółki PRD i parlamentarzystów.

UGZ