Udział w akcjach, szkoleniach i zdarzeniach Strażaków Ratowników Gminy Zamość w I półroczu 2019 r.

869

OSP Białowola:
7 – pożarów( 23.03, 9.04,13.04,18.04- 2 razy, 21.04,16.05), w tym 3 w Mieście Zamościu, 2 w Gminie Adamów, 1 w Gminie Łabunie
3 – miejscowe zdarzenia, w tym 1 w Gminie Łabunie, 1 w Mieście Zamościu.
4 – Strażaków Ratowników wzięło udział w szkoleniu praktycznym na lotnisku w Mokrem.
W akcjach brało udział łącznie 10 Ratowników (niektórzy wyjeżdżali wielokrotnie)

OSP Bortatycze:
6 – pożarów (3.03, 9.03, 2.04,5.04, 9.04, 15.04), w tym 2 w Mieście Zamościu i 1 Gmina Nielisz.
W akcjach brało udział łącznie 10 Ratowników (niektórzy wyjeżdżali 2- krotnie)
3 druhów uczestniczyło w (126 godz.) szkoleniu podstawowym dla Strażaków Ratowników
4 – Strażaków Ratowników wzięło udział w szkoleniu praktycznym na lotnisku w Mokrem.

OSP Mokre:
21 – pożarów ( 13.01, 4.02, 28.02, 4.03,5.03,9.03. 23.03- 3 razy, 3.04, 5.04, 6.04, 9.04, 15.04, 18.04, 29.04, 13.06, 18.06, 29.06, 8.05), w tym 7 w Mieście Zamościu i 1 w Gminie Szczebrzeszyn.
7 – miejscowych zdarzeń (15.04, 23.04, 7.05, 8.05, 9.05, 20.05, 5.06,) w tym 1 w Mieście Zamościu
4 – wypadki drogowe (17.01, 29.03, 15.04, 25.04).
W akcjach brało udział łącznie 15 Ratowników (niektórzy wyjeżdżali wielokrotnie)
5 – Strażaków Ratowników wzięło udział w szkoleniu praktycznym na lotnisku w Mokrem.

OSP Płoskie:
1 Druh w dniach 9-11.04.2019 r. uczestniczył w szkoleniu kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.
Poza tym w dniach 14 – 15.01.2019 r. odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz instruktażu z obsługi defibrylatora AED, w którym uczestniczyło 23 strażaków Ochotników z Gminy Zamość,
(Sporządzono na podstawie zadysponowanych przez MSK PSP w Zamościu oraz dołączonych potwierdzeń z odbytych szkoleń potwierdzonych przez Komendanta Gminnego OSP.)

Komendant Gminny
Związku OSP RP w Zamościu
Tomasz Bosiak