„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość – ZS Wysokie, ZS Sitaniec”

442

Gmina Zamość realizuje zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość – ZS Wysokie, ZS Sitaniec” w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
W ramach inwestycji została przeprowadzona głęboka termomodernizacja dwóch następujących obiektów szkolnych: Szkoły Podstawowej w Sitańcu oraz Szkoły Podstawowej w Wysokiem (na etapie składania projektu obie szkoły były zespołami szkół podstawowych i gimnazjów, stąd skróty „ZS” w tytule projektu oznaczające „Zespół Szkół”). Zakres robót obejmował m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia, modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznej, a także montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii tj. instalacji solarnej oraz instalacji fotowoltaicznej.
Głównym celem projektu było wykonanie głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i zastosowanie systemów energii odnawialnej, które w znacznym stopniu ograniczą utraty ciepła w budynkach oraz zredukują zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
Całkowita wartość projektu: 4 419 291,72 zł.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 510 840,16 zł.
Okres realizacji zadania: kwiecień 2016 r. – grudzień 2019 r.

UGZ