ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI NA UMCS

723

26 kwietnia 2019 roku uczniowie z klas I-IV Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Borowinie Sitanieckiej udali się do Lublina, by tam skorzystać z oferty UMCS dotyczącej obchodów Światowego Dnia Ziemi. Uczelnia zaproponowała różnorodne warsztaty, których celem było szerzenie wiedzy i postaw proekologicznych. Chłopcy i dziewczęta z klas I – III wzięli udział w warsztatach „Geografia na wesoło, czyli jak nie bać się map”. Spotkanie prowadziły miłe studentki tej uczelni. Dzieci zapoznały się z różnymi rodzajami map, umiejętnie zachęcane i nakierowywane pokazywały na mapie województwa, miasta, rzeki, państwa graniczące z Polską, parki narodowe – przy okazji zapoznały się ze zwierzętami charakterystycznymi dla danych obszarów. Wszyscy uczestnicy otrzymali na pamiątkę broszury o treściach związanych z ochroną przyrody.

Następnym punktem pobytu na terenie UMCS był udział w warsztatach „Kolorowa pajęczyna Teodora” prowadzonych na zewnątrz. Zadaniem uczestników było wykonanie pajęczyny dla ogromnego pająka znajdującego się na środku placyku. Uczestnicy mogli dysponować wieloma różnokolorowymi włóczkami i sznurkami. Ułatwienie stanowiły wbite paliki oraz rosnące wokół drzewka, które także można było wykorzystać. Powstała przeogromna, wielobarwna pajęczyna. Niestety czas mijał szybko i należało wracać do autokaru.

Zespół redakcyjny