Strażacy Ochotnicy na szkoleniach

572

W dniu 24 listopada 2019 r. zakończyło się egzaminem szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. Szkolenie odbywało się w OSP Wierzba, w dniach 15- 17 i 22-24 listopada, zorganizowane przy współpracy KM PSP w Zamościu. W szkoleniu udział wzięli i egzamin pozytywny zaliczyli otrzymując tytuł „Ratownika”, Druhowie: Bartłomiej Marczuk i Radosław Fik z OSP Bortatycze oraz Sebastian Molas z OSP Zawada. Kurs obejmował 66 godzin (25 godzin teoretycznych oraz 41 godzin praktycznych). Zakres kursu obejmuje wszystkie zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy medycznej, przyrządowego i bez przyrządowego udrażniania dróg oddechowych, zachowania w poszczególnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia poszkodowanych, zabezpieczenia i ewakuacji poszkodowanych w przypadkach masowych, ewakuacji poszkodowanego z wnętrza pojazdu, defibrylację przy użyciu defibrylatora (AED), udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej w sytuacjach symulowanych, postępowanie w przypadku wstrząsów oraz psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych.
W dniach 26-29 listopada 2019 r. w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu odbyło się szkolenie dla Dowódców OSP. Z terenu naszej Gminy w szkoleniu uczestniczył i zdał egzamin pozytywny Druh Tomasz Mazurek – Naczelnik OSP Płoskie. Celem szkolenia jest przygotowanie członków OSP do kierowania działań ratowniczych na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń kształcących nawyki i umiejętności w OSP.
Uczestnikom powyższych szkoleń gratulujemy! Mamy nadzieję, że pozyskana wiedza będzie przydatna do udzielania bezinteresownej pomocy potrzebującym.

Bożena Kozioł