Strażacy Ochotnicy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem

900

W dniu 25 i 26 maja 2019 r. w świetlicach wiejskich przy OSP Płoskie, Lipsko i Mokre trwało szkolenie z zakresu zasad udziału i zachowania w uroczystościach patriotyczno – religijnych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
W pierwszej części szkolenia omówiony został regulamin umundurowania członka OSP oraz zasady występowania ze sztandarem m.in. postawa zasadnicza ze sztandarem, prezentacja, salutowanie, chwyty sztandarem.
Druga część szkolenia obejmowała procedury ratownicze z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na wstępie została przedstawiona teoretyczna wiedza z zakresu obsługi defibrylatora, by następnie uczestnicy szkolenia mogli wykonać praktyczną część szkolenia.
W ubiegłym roku jednostki należące do KSRG: Białowola i Mokre zostały wyposażone Automatyczne Defibrylatory Zewnętrzne (AED). Druhowie z tych jednostek chętnie prezentują zasady działania tego urządzenia.
AED to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji. W razie potrzeby AED wyzwala impuls elektryczny w celu zatrzymania migotania komór i przywrócenia prawidłowej akcji serca. Defibrylator jest prosty w użyciu i mogą obsługiwać go osoby nie mające wykształcenia medycznego. Urządzenie po uruchomieniu wydaje jasne komendy w języku polskim i podpowiada po kolei co należy zrobić. Pomaga również przy samej reanimacji, podając odpowiednie tempo prowadzenia ucisków.
Podczas szkolenia ratownicy medyczni zaprezentowali na fantomie sposób użycia defibrylatora, mówili o zasadach reanimacji dzieci i dorosłych.
Szkolenie prowadzili Strażacy OSP Druhowie Tomasz Bosiak -Komendant Gminny OSP i Mirosław Soboń – Zastępca Komendanta, którzy posiadają tytuł ratownika a także Druhowie Piotr Detko – Prezes OSP Lipsko i Druh Andrzej Edelman – członek OSP Mokre, którzy wykonują zawód ratownika medycznego. Druhowie Ci posiadają praktyczne doświadczenie w zakresie udzielania pierwszej medycznej. Strażak Ochotnik zjawia się na miejscu zdarzenia jako jedna z pierwszych służb ratunkowych i to Strażacy z takich jednostek równie często udzielają pierwszej pomocy poszkodowanym.
W szkoleniu udział wzięli Strażacy Ochotnicy, członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przy OSP z terenu naszej Gminy oraz chętni Mieszkańcy.
Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej !
Mózg pozbawiony tlenu umiera po kilku minutach. Żadna karetka nie dotrze tak szybko. Podjęcie reanimacji przez świadka takiego zdarzenia daje szanse na przeżycie. Przytomność człowiek może stracić wszędzie: w aptece, na ulicy, w sklepie czy kościele. Dlatego ważne jest by jak najwięcej osób znało zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Reanimacje powinniśmy podjąć nawet wtedy gdy boimy się, że nie umiemy prawidłowo ratować, więcej szkody może przynieść bezczynne czekanie na przyjazd karetki.

Fotogaleria: Bożena Kozioł