Strażacy obradowali

517

W dniu 5 stycznia 2019 roku, w świetlicy wiejskiej w miejscowości Białowola odbyło się pierwsze w bieżącym roku posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu, członków Komisji Rewizyjnej Oddziału, z udziałem Pana Wójta Gminy Zamość Ryszarda Gliwińskiego, Prezesów i Naczelników jednostek OSP.
Wśród Gości zaproszonych uczestniczyli także Honorowy Obywatel Gminy Zamość płk pożarnictwa w stanie spoczynku Pan Mieczysław Skiba, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu bryg. Mirosław Michoński, Starosta Powiatu Zamojskiego Pan Stanisław Grześko, Radny Rady Powiatu Zamojskiego Pan Konrad Dziuba, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Pan Wojciech Suchowicz z Radnymi Rady Gminy Zamość należącymi do Jednostek OSP w Gminie Zamość.

Główne tematy nad którymi pracowali zebrani to m.in.:
• zatwierdzenie harmonogramu zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP, które rozpoczęły się w dniu 4 stycznia br. zgodnie z harmonogramem powinny zakończyć się 28 lutego 2019 r. r. oraz omówienie wymagań związanych z przeprowadzeniem tych zebrań,
• podjęcie Uchwały Nr 10/2019 w sprawie zatwierdzenia planu działalności Zarządu Oddziału Gminnego Związku na 2019 rok i zaopiniowania projektu budżetu Gminy Zamość w dziale 754 „Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na 2019 rok.
Główne zagadnienia planu działalności to m.in.:
– współorganizacja i udział w „Orszaku Trzech Króli”,
– współorganizacja OTWP ”Młodzież Zapobiega Pożarom” dla dzieci i młodzieży ze szkół gminy Zamość,
– współorganizacja obchodów gminnych i powiatowych uroczystości z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, oraz Jubileusz 90- lecia OSP Białowola
– współorganizacja obchodów gminnych uroczystości upamiętniających 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości oraz Jubileusz 95- lecia OSP Lipsko,
– organizacja i udział w międzygminnych zawodach sportowo- pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych ,
– współorganizacja z Gminnym Ośrodkiem Kultury Gminy Zamość letnich akcji obozowo – szkoleniowych dla członków MDP,
– współorganizacja akcji oddania krwi,
• Dokonano podsumowania udziału:
– Strażaków w pielgrzymce dziękczynnej do Sanktuarium Maryjnego w Krasnobrodzie,
– akcji obozowej dla członków MDP i innych wydarzeń z udziałem OSP/MDP.
• Omówiono procedury kwalifikowania do udziału w szkoleniach oraz możliwości pozyskania dotacji celowych dla jednostek należących do KSRG i spoza Systemu.
Obrady zakończyły wspólne życzenia Noworoczne.

Bożena Kozioł