Spotkanie „Z DUSIOŁKIEM” w Skaraszowie

839

Spotkanie kulinarne „Z Dusiołkiem” odbędzie się w sobotę, 25 maja 2019 r., w świetlicy w Skaraszowie, z inicjatywy miejscowego Klubu Seniora „Kalinka” i gminnej Biblioteki Publicznej. Przedsięwzięcie skierowane jest w szczególności do okolicznych Kół Gospodyń Wiejskich.

Organizatorzy zapraszają m.in. Koła Gospodyń Wiejskich Gminy Zamość do udziału w spotkaniu, a zwłaszcza w części konkursowej, w której rywalizować będą potrawy z kaszy i kapusty.

Wstępny program spotkania od godz. 15:00:
– powitanie w imieniu Klubu Seniora i Biblioteki,
– prezentacja potraw z kapusty i kaszy, przeplatana opowieściami naszych babć, mam, itp.
– podsumowanie konkursu + recytacje i występ zespołu śpiewaczego ze Skaraszowa,
– wręczenie nagród i dyplomów,
– zakończenie części oficjalnej,
– degustacja potraw, wymiana doświadczeń i opinii kulinarnych.

Dusiołek jest stworem wymyślonym prawdopodobnie przez dawnych autorów ludowych bajań. Stał się postacią literacką za sprawą wiersza Bolesława Leśmiana. Organizatorzy spotkania kulinarnego w Skaraszowie chcą spopularyzować tę postać jako „maskotkę” przedsięwzięcia, które być może stanie się wydarzeniem cyklicznym.

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Gminny Klub Seniora „Kalinka” w Skaraszowie i Biblioteka Publiczna Gminy Zamość z/s w Mokrem.

GOK: JK