Sołecki Dzień Kobiet i Mężczyzn w Łapiguzie

380

Samorząd Gminy Zamość oraz aktywna grupa mieszkańców i przyjaciół Łapiguza zapraszają na

Sołecki Dzień Kobiet i Mężczyzn w Łapiguzie

Niedziela, 3.03.2019 r., godz. 14:00.
Dom Weselny Ambrozja w Łapiguzie

ORGANIZATORZY:
Koło Gospodyń Wiejskich z Sołtysem i Radą Sołecką Łapiguza,
Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+.
WSPARCIE ORGANIZACYJNE:
Samorząd Gminy Zamość, Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość.

Dofinansowano w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez wdrażanie programu pobudzania aktywności obywatelskiej”.