Ślubowanie klasy pierwszej

545

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momentem życia każdego dziecka. Z niecierpliwością czeka każdego dnia na spotkanie ze szkołą, z nowymi umiejętnościami, kolegami, przygodami. Czeka ono na dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez pasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej. W naszej szkole to wydarzenie nastąpiło 7 listopada bieżącego roku. Pierwszoklasiści zanim złożyli ślubowanie słowami:
Ja, uczeń / uczennica klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Sitańcu chcę rozpocząć naukę, aby w przyszłości wyrosnąć na mądrego i uczciwego człowieka! – przeszli przez szereg prób.
Ich zmagania i popisy w próbach: mądrości, uśmiechu, śpiewu, znajomości przepisów ruchu drogowego oraz umiejętności liczenia oceniali dumni rodzice i wszyscy goście.

Mirosława Rycak