Sezon rowerowy rozpoczęty

203

8 maja br., przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wierzchowiny, podczas rajdu rowerowego dla mieszkańców powiatu zamojskiego i miasta Zamość, odbyła się uroczysta inauguracja XVI edycji konkursu organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Zamość pn. „Zdobywcy Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość”. Tego dnia, każdy kto przybył na metę rajdu i oddał kartę konkursową, wziął udział w losowaniu nagród w postaci sprzętu sportowego i rowerowego.
Trasa Ścieżki Rowerowej Gminy Zamość o długości 40,5 km, oznaczona dwukierunkowo rozpoczyna się przy stacji paliw w Płoskiem, kończy w miejscowości Skokówka. Dla zwiedzających urokliwe zakątki Gminy Zamość, organizowany jest konkurs, za uczestnictwo w którym można uzyskać Certyfikat Zdobywcy Ścieżki oraz dodatkowo wziąć udział w comiesięcznym losowaniu nagród. Konkurs trwa od maja do końca wakacji. Karty konkursowe wraz z jego zasadami, można pobrać w biurze administracyjnym Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, pok. 24 oraz na stronie internetowej Gminy Zamość w zakładce Turystyka – Zdobywcy ścieżki. Zapraszamy do udziału.

GOK KC