Radni Komisji Oświatowo-Społecznej odwiedzili szkoły

830

W dniach 20 i 27 maja 2019 r. na posiedzeniach wyjazdowych spotykali się członkowie Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Gminy Zamość. Radni odwiedzili wszystkie dwanaście szkół publicznych na terenie Gminy – zarówno te, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zamość, jak i te prowadzone przez stowarzyszenia. Celem wizyt było zapoznanie się z warunkami w poszczególnych placówkach, jak również próba wskazania najważniejszych potrzeb związanych z niezbędnymi remontami oraz modernizacjami. Komisja naocznie stwierdziła, jak duży zakres prac remontowych jest realizowany w szkołach. Prace termomodernizacyjne trwają jeszcze w 3 obiektach, a w kolejnych trzech niedawno się zakończyły. Krótkie spotkania robocze z kadrą kierowniczą wszystkich szkół pozwoliły zapoznać się członkom komisji z najpilniejszymi problemami. Wnioski z tych wizyt z pewnością będą miały wpływ na plany remontowe w szkołach.

UGZ