Zakończyła się przebudowa drogi gminnej nr 110444L w m. Szopinek

1075

Przebudowa drogi dotyczyła odcinka o długości 412 mb. W zakres inwestycji weszło oczyszczenie drogi, zabezpieczenie sieci energetycznych rurami PCV typu Arota A83PS, spryskanie emulsją asfaltową, wyrównanie podbudowy z masy asfaltobetonowej i ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, utwardzenie poboczy materiałem kamiennym na powierzchni 343 m2, ustawienie krawężników betonowych 7 m, wykonanie zjazdów z kruszywa naturalnego do zabudowań na pow. 458,75 m2, zamontowanie oznakowania dróg, przeniesienie słupa oświetlenia ulicznego, 2 szaf kablowych oraz złącza licznikowego. Koszt robót budowanych to 392 891,95 zł. Ich wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,SADEX” Janusz Sadlik Kolonia Sitno 84. Wykonana droga jest objęta gwarancją 60 miesięcy.