Proszę o wyjaśnienie mieszkańcom sprawy przejęcia lotniska w Mokrem…

1683

PYTANIE:
Proszę o wyjaśnienie mieszkańcom sprawy przejęcia lotniska w Mokrem przez Powiat Zamojski. Umowę podpisano w dniu wczorajszym, a do dzisiaj nie ma na stronie GZ żadnej informacji na ten temat. Uważam to za bardzo ważne wydarzenie i bardzo niekorzystne dla naszej gminy. I wygląda, że za aprobatą wójta, bo jakoś sprzeciwu medialnego nie zauważyłem.
24.09.2019 r.

ODPOWIEDŹ:

Witam.
Dziękuję za bardzo ważny dla mnie kontakt e-mail. Potwierdza on nie tylko zainteresowanie Mieszkańców przyszłością „lotniska Mokre”. Także utwierdza mnie w przekonaniu, że jako Wójt Gminy powinienem upominać się o to, aby Samorząd Gminy Zamość był informowany o zamiarach decyzyjnych innych Organów w tym zakresie. Uważam to za standard w relacjach pomiędzy Organami (samorządowymi i rządowymi) oraz wyraz szacunku dla największej gminy powiatu i największej gminy wiejskiej województwa.

O przekazaniu terenów „lotniska Mokre” Powiatowi Zamojskiemu dowiedziałem się z Mediów po konferencji prasowej, jaka miała miejsce w dniu 23 września 2019 roku. Uczestniczyli w niej Wojewoda Lubelski oraz Mieszkańcy Gminy Zamość – Poseł na Sejm RP i Starosta Zamojski. Przed dzwoniącym do mnie z tą informacją redaktorem Kroniki Tygodnia nie potrafiłem ukryć zdziwienia i zaskoczenia. Nie jest ono związane z faktem prawnym wydania przez Wojewodę Lubelskiego zarządzenia w tej sprawie. Chodzi o to, że Starosta Zamojski nie poinformował Wójta Gminy Zamość – chociażby w rozmowie telefonicznej – o złożeniu pisemnego wniosku do Wojewody o przekazanie „lotniska”. Zaskoczenie moje jest związane z faktem, że Samorządowi Gminy Zamość komunikuje się to poprzez Media (konferencja prasowa) w trakcie trwającej kampanii wyborczej. Sytuacja ta niepokoi i wymaga reakcji z uwagi na brak do dnia dzisiejszego (29.09.2019 r.) jakiejkolwiek reakcji Starosty i Zarządu Powiatu na pisemną ofertę, jaką w sprawie przyszłości „lotniska Mokre” złożyłem w imieniu Samorządu Gminy Zamość jeszcze w dniu 8 marca 2019 roku.

Nie jestem przeciwny przekazaniu terenu „lotniska Mokre” Powiatowi Zamojskiemu. Będę się cieszył jeśli Powiat wybuduje pas startowy albo lotnisko z prawdziwego zdarzenia. Gmina Zamość nie musi w tym procesie brać udziału. Uważam tylko, że trzeba podjąć decyzję dotyczącą dalszych losów dokumentacji wytworzonej przez Gminę w latach 2016-2018 – jeśli nie rozpoczną się prace budowlane pozwolenie na budowę straci ważność w styczniu 2021 roku. W okresie od grudnia 2018 roku do marca 2019 roku mówiłem o tym Staroście Zamojskiemu kilka razy. We wspomnianej powyżej pisemnej ofercie zadeklarowałem przekazanie do wykorzystania dokumentacji utwardzenia pasa startowego. Powtórzyłem to wszystko w trakcie naszego spotkania, jakie z mojej inicjatywy miało miejsce już po konferencji prasowej (24.09.2019 r.). Niestety – nie usłyszałem żadnych konkretów. Dlatego w dniu 25 września wystąpiłem do Starosty i Zarządu Powiatu z pisemną prośbą o zajęcie stanowisk i udzielenie wiążących odpowiedzi dotyczących przyszłości terenów lotniska w m. Mokre (Zamość EPZA), w tym dokumentacji utwardzenia pasa startowego.

Powtórzę – nie jestem przeciwny przekazaniu terenów „lotniska Mokre” Powiatowi Zamojskiemu. Niepokoi mnie jednak forma w jakiej to uczyniono i treść § 2 pkt. 4) Zarządzenia Wojewody z dnia 17 września 2019 roku. W tym widzę zagrożenie dla interesów Gminy Zamość. Stąd też moja wypowiedź w trakcie sesji Rady Gminy Zamość, jaka miała miejsce w dniu 26 września – nagranie sesji dostępne na www.gminazamosc.pl. Nie mam żadnych prawnych instrumentów oddziaływania na powstałą sytuację. Mogę tylko rozmawiać ze Starostą Zamojskim i będę to czynił, oraz upubliczniać problem. Więcej o moim spojrzeniu na sprawę na www.gminazamosc.pl zakładka „Blog Wójta Gminy Zamość” i w najbliższym wydaniu Biuletynu Samorządu Gminy Zamość – dostępny będzie już w najbliższy piątek.

Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie tematem i pozdrawiam.

Ryszard Gliwiński
29.09.2019 r.